UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom. UKM har vært en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur siden 1985, og er et nettverk av små lokale festivaler der unge kan delta med alle slags mulige kulturuttrykk.

Hver kommune sender deretter kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Til slutt samles ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen én gang i året.

 

Aldersgrense

Du være mellom 13 og 20 år for å delta, men på lokalmønstringer tillater UKM deltakere fra 10 til 20 år. De som er under 13 år kan i utgangspunktet ikke bli sendt videre til en fylkesmønstring, men er du 12 og fyller 13 samme år som du deltar kan du sendes videre. Noen fylker tillater av og til at yngre deltakere blir sendt videre. Hvis du lurer på om akkurat ditt fylke godkjenner deltakere under 13 år, så let opp lokalkontakten for din mønstring og spør. Hvis du er med i en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 13 og 20 år.

 

 

Hva kan du delta med?

Du kan delta med ALT! Har du en hobby? Da kan du delta! Lurer du likevel på om hobbyen din passer på UKM? UKMs ungdomsgruppe URG svarer deg gjerne, og kan kanskje også gi deg tips om hvordan du kan gjøre det på en scene. UKM er ingen typisk konsert hvis du trodde det; på UKM kan man delta med alle kulturuttrykk! Man kan også delta bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av:

  • Originalitet.
  • Kreativitet.
  • Publikumskontakt.
  • Kvalitet.

De utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få vist seg fram og stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Hvert år er det 25.000 undommer som deltar med et bredt spekter av kunst og kulturuttrykk. Å oppmuntre til og vise fram mangfoldet er en av UKMs viktige målsetninger.

 

Hvordan melde deg på

Nesten alle kommuner arrangerer en lokalmønstring, og i Oslo er det i bydelene det skjer. Finn din mønstring på sidene til UKM. Påmelding skjer via UKMs nettsider, og åpner 1. desember.