Bli kjent med kultur-Norge

De fleste har hørt om Den kulturelle skolesekken, men de færreste har kanskje skjønt hva det egentlig er. Noen har kanskje trodd at det faktisk var snakk om en ekte skolesekk fylt av kulturelle aktiviteter og lignende?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er derimot ikke en ekte skolesekk, men et prosjekt som skal sørge for at alle skoleelever i Norge får mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med kunst- og kulturuttrykk. Det kan være alt fra å se på danseforestillinger til teater, til å besøke Nasjonalmuseet eller oppleve film- og musikkvisninger eller konserter.

 

 

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for ordningen. Satsningen gjelder alle elever i grunnskolen fra 1.-10.trinn, og elever fra 1.-3.trinn på videregående.

 

Målet for den kulturelle skolesekken

I stortingsmelding nr.8 har regjeringen skrevet ned hva de håper å oppnå med å gjøre Den kulturelle skolesekken til en del av skoleelevers hverdag.

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Å Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål.

 

Hvorfor er DKS viktig?

Den kulturelle skolesekken gir alle barn i Norge muligheten til å delta i felles opplevelser uavhengig av deres nasjonalitet, geografi, økonomi og sosiale bakgrunn.

Vil du se bilder og videoer fra ulike forestillinger på skoler? Da kan du besøke Kulturtankens Facebookside her. Hvem vet - kanskje finner du bilder eller filmer fra din skole?