Alle skal inkluderes

Obligatorisk teksting gjør at hørselshemmede kan gå på kino sammen med venner og være trygge på at filmen er tekstet. Teksting av norske filmer kommer derimot ikke bare de hørselshemmede til gode. Også for grupper som tradisjonelt ikke regnes blant hørselshemmede, vil tiltaket virke inkluderende. Dette gjelder for eksempel de som har blitt tunghørte på grunn av alder.

Nordmenn har også blitt vant til å se film med tekst fordi det er svært høy andel av utenlandske filmer som vises på kino og TV. Vi glemmer nærmest at teksten er der, men for de som er hørselshemmede er dette imidlertid et viktig og inkluderende tiltak.

 

 

Forstyrrende bakgrunnsstøy

"Jeg får lite ut av å se en norsk film uten tekst", sier hørselshemmede Inger Marie. "På grunn av mye mumling, vanskelige dialekter og mye bakgrunnsstøy er det svært vanskelig for oss tunghørte å få med seg hva som blir sagt. Teksting er derfor avgjørende for at vi skal kunne ta del i kulturlivet på lik linje med alle andre".

Kan gjøre unntak

Kravet om obligatorisk visning med tekst, gjelder filmer i ordinær kinodistribusjon. Det vil derfor fortsatt være mulig å vise filmer uten tekst i forbindelse med spesialvisninger, festivalvisninger og lignende.