Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de er ute på kvelds- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når ungdom trenger det. Det handler også om å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet, slik at ungdom skal få en tryggere oppvekst.

Kriminalitetsforebyggende

Ved at natteravnene er ute i gatene om kvelden, er de med på å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. At de er der er ofte nok til å roe ned situasjonen.

Natteravnene finnes i hele Norge, fra Mandal i sør til Kirkenes i nord, og siden 1995 er mer enn 500 grupper opprettet.

FAKTA

Om Natteravnene

  • Natteravnene startet i Sverige, og de første gruppene i Norge startet etter deres eksempel i siste halvdel av 1980-tallet.
  • I 1995, da forsikringsselskapet Tryg besluttet å støtte natteravnene, ble det undertegnet avtaler med syv grupper.
  • Fra 1995 har arbeidet med natteravner i Norge hatt en eksplosiv utvikling både i antall grupper og vandrere. Våren 2007 passerte bevegelsen 500 grupper, og over 300.000 mennesker har gått ut som natteravn.

Fem gyldne regler

Natteravnene har et nært forhold til både kommune og politi. De opptrer med fem gyldne regler:

  1. Natteravnene er synlige, observerer og hjelper, men blander seg aldri direkte i slagsmål eller krangel. De tilkaller profesjonell hjelp om nødvendig.
  2. Natteravnene går alltid i grupper på minst tre. De har på seg de karakteristiske gule og blå jakkene. Gruppene består helst av både kvinner og menn med forskjellig bakgrunn.
  3. Natteravnene ferdes alltid utendørs – aldri inne hvor de unge morer seg; på klubber, diskotek og så videre.
  4. Natteravnene har god tid til å lytte og snakke med barn og unge – på de unges initiativ – og skal bare gi råd innenfor rammene av sunn fornuft.
  5. En natteravn hjelper gjerne "forulykkede" barn og unge hjem, men via deres venner eller familie – aldri alene. En natteravn skal aldri låne bort penger til de unge.

 

"Mens politiet ofte må reise til og fra oppdrag, og dermed ikke kan være tilstede til enhver tid når utelivet står på som mest i helgene, er natteravnene en gruppe som alltid er tilstede, og som gjennom sin tilstedeværelse fører med seg både ro og trygghet." - Politibetjent Nilsen, Telemark politidistrikt.

Bli natteravn?

For å bli natteravn må du være 18 år eller eldre. Du kan finne din lokale natteravngruppe på natteravn.no.

Forsikringsselskapet Tryg bidrar med hjelp til å starte og drive nye natteravngrupper. Representanter fra andre grupper og Tryg deltar også på folkemøter som er nødvendig for å dra det hele i gang. Fra sekretariatet ved Tryg kan du få økonomisk stønad, jakker og forsikring. Du får også tilgang til Natteravnenes internettsider og et eget område her.