Hvordan starte en organisasjon

Det finnes mange organisasjoner som jobber for ulike saker og formål. Finner du ikke noen som kjemper for akkurat det DU brenner for, kan det være aktuelt å starte en ny organisasjon.

Gruppe med ungdommer (colourbox.com)
GJØR DET SELV: Hvis du ikke finner en organisasjon som kjemper for akuratt det DU brenner for, kan du starte din egen.

Er dere en gruppe som samles for å drive med en bestemt aktivitet? Dere kan velge å starte en organisasjon. Det finnes allerede mange forskjellige organisasjoner, så sjekk først ut om det allerede finnes en som holder på med det dere er interesserte i. I artikkelen Engasjert? Bli med i en organisasjon finner du en oversikt over en rekke ulike organisasjoner.

Under følger noen tips til hvordan du kan gå fram for å starte en ny organisasjon

1. Oppstartsmøte

Finn ut om flere kan tenke seg å være med i organisasjonen du vil starte. Er det interesse for ideen blant flere enn deg, planlegg og hold et oppstartsmøte. På oppstartsmøtet kan alle som er interessert i å være med i organisasjonen, få mulighet til å komme.

2. Navn på organisasjonen

Finn et navn på organisasjonen, og skriv ned noen setninger om hva dere vil drive med og hva målet med organisasjonen er. Lag vedtekter (organisasjonens lover og regler) for hvem som kan være medlem, hvordan styret velges, hva organisasjonen skal arbeide med osv.

3. Brønnøysundregisteret

Fyll inn skjemaet for organisasjoner hos Brønnøysundregisteret. Hvis dere som skal danne organisasjonen er under 18 år, må det legges ved en fullmakt fra foreldre eller verge sammen med skjemaet som dere sender inn. Når Brønnøysundregisteret har behandlet søknaden, får organisasjonen et organisasjonsnummer.

4. Bankkonto

Opprett en bankkonto for organisasjonen. Også her behøves det fullmakt fra foreldre eller verge dersom dere er under 18 år. I tillegg må man levere organisasjonens organisasjonsnummer til banken. Organisasjonsnummeret får man fra Brønnøysundregisteret når organisasjonen er registrert der.

5. Søk om etableringsstøtte

For å få støtte fra staten/kommunen behøves et visst antall medlemmer i organisasjonen. For nystartede organisasjoner kan det lønne seg å søke om det som heter etableringsstøtte. Kravene for å kunne motta dette er noe mildere enn kravene for å få driftstøtte. Ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon. Det er viktig å være klar over at det formelle må dokumenteres skikkelig for at dere skal kunne få støtte fra kommunen. Du kan også sjekke ut om støtteordningene hos for eksempel Frifond kan være aktuelle.

6. Medlemsregister

Lag et medlemsregister over medlemmene og en arbeidsplan med ansvarsfordeling.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller er usikker på hvordan dere skal gå fram, ta gjerne kontakt med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). De har e-post lnu@lnu.no og telefonnummer 23 31 06 00. I tillegg kan du sjekke med ungdomsrådet i kommunen din. Ungdomsråd i kommuner og fylker har ofte god oversikt over organisasjonslivet i nærmiljøet.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 17.12.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Gruppe med ungdommer (colourbox.com)
GJØR DET SELV: Hvis du ikke finner en organisasjon som kjemper for akuratt det DU brenner for, kan du starte din egen.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hvordan kan du påvirke?

Er du engasjert i en sak som du mener får for lite oppmerksomhet? Synes du politikerne burde prioritere annerledes? Du har muligheten til å påvirke dette.

Ungdom demonstrerer utenfor Syortinget (foto: ung.no)

Frivillig arbeid i Norge

Ønsker du en mer meningsfylt fritid finnes det nok å gjøre. Finn ut hvordan du kan hjelpe, og få en oversikt over frivillig arbeid i Norge.

En jente og to gutter holder hverandre i hendene og løfter dem i været  (www.colourbox.com)
Aktuelt

Vanlige bivirkninger av p-piller og annen hormonell prevensjon

Alle legemidler har en virkning, men også potensielle bivirkninger. Her finner du en oversikt over hvilke bivirkninger de ulike hormonelle prevensjonsmetodene kan gi.

Jente i slutten av tenårene lener seg mot et metallgjerde og kikker ut av det.

Reglene for fravær på videregående skole

På grunn av smittesituasjonen er fraværsreglene endret ut skoleåret.

Gutt med caps går ute på gata

Spørsmål og svar om korona og vaksine

Her finner du svar på mange vanlige spørsmål om korona og vaksine for ungdom. For å begrense smitten, er det viktig med vaksinering.