Erasmus + er verdens største program av sitt slag og omfatter både formell og uformell læring. Det vil si at både skolegang og idrettslag, fritidsklubber og ungdomsorganisasjoner er en del av ordningen. Frivillig arbeid, ungdomspolitisk arbeid, kurs og hospitering er noe av det Erasmus + kan bidra til.

Målsetningen er blant annet å heve kvaliteten på europeisk utdanning. Flere blant dem som har vært med på internasjonalt arbeid av denne typen gjennomfører videregående utdanning, enn dem som ikke har vært med.

I Norge er det Aktiv Ungdom som har ansvaret for ungdomsdelen av Erasmus +. Du kan lese mer om Erasmus + på nettsidene til Aktiv Ungdom.