Hva er volontørtjeneste?

Volontørtjeneste betyr å jobbe som frivillig. Aktiv Ungdoms volontørtjeneste gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i alle EU-land, eller EUs naboland. Tjenesten er gratis for deg, og det eneste som kreves er en positiv innstilling og et ønske om å gjøre en innsats for andre.

Det frivillige arbeidet du utfører kan være innen kunst, kultur og media, idrett, natur og miljø eller sosialt arbeid med barn, unge eller eldre mennesker. Selv om tjenesten er gratis, får du ikke lønn, men lommepenger. I tillegg dekkes reise, bolig, mat og språkopplæring. Alle organisasjonene som mottar volontører er ikke kommersielle.

 

Hvor kan du dra?

Her er en liste over noen land du kan dra til: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

FAKTA

Dette må du gjøre for å bli godkjent som volontør:

 • Finn senderorganisasjon.
 • Finn vertsprosjekt.
 • Send søknad.
 • Forbered deg.
For mer informasjon klikk her.

Besøk Aktiv Ungdom sine nettsider for mer informasjon om hvilke land du kan reise til.

 

Hva kan du jobbe med?

Du kan jobbe med mange forskjellige typer prosjekter i Europa. Prosjektene omhandler alt fra helse, kunst, miljø, idrett, kultur, sosial integrering, hjemløse, barn og ungdom og mye mer.

Her er noen eksempler:

 • Barn (eks. barnehage, barnehjem)
 • Ungdom (eks. fritidsaktiviteter, ungdomsinformasjon)
 • Eldre (eks. eldresenter, sosiale aktiviteter)
 • Kunst (eks. holde malekurs)
 • Toleranse og antirasime (eks. arbeid med flyktninger)
 • Media (eks. workshops innen avis/internett/radio/IT)
 • Kulturarv (eks. restaurere gamle hus, samle inn historisk materiale)
 • Kultur (eks. danse-, teater- eller musikkgrupper)
 • Miljø (eks. jobbe i naturreservat, arbeid med dyr)
 • Idrett (eks. organisere og instruere idrettsaktiviteter

 

Dette må du gjøre for å bli godkjent som volontør:

Finn senderorganisasjon

For at du skal kunne registreres som volontør, må du finne noen som sender deg ut fra Norge, en såkalt senderorganisasjon. Det kan være kommunen du bor i, koret, skolen din, speidergruppa eller andre ikke-kommersielle organisasjoner.

Finn vertsprosjekt

Bruk europa.eu sin ungdomsportal for å søke etter organisasjoner, land eller tema du kunne tenke deg å være volontør for.

Send søknad

Når du har funnet et vertsprosjekt, søker sender- eller vertsorganisasjonen om finansiering til det nasjonale kontoret i sitt land. De bestemmer seg imellom hvem som skal søke om støtte til prosjektet.

Her gjelder de fem søknadsfristene: 1. februar, 1. april, 1.juni, 1.september og 1.november. Prosjektet kan starte tre måneder etter søknadsfristen.

Forbered deg

Les om landet du skal til, sett deg inn i det nye språket og snakk med tidligere volontører. Se www.nevo.no.

Mer informasjon om volontørtjenesten finner du på Aktiv ungdom.

Kilde:

Aktivungdom.eu