Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

Arbeidstakere med funksjonshemning

jobbressurs.no
JOBB FOR ALLE: Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemning.

Det er viktig både for arbeidstakere og samfunnet at mennesker med en funksjonshemning som har mulighet får bidra i arbeidslivet. Jobbforalle.no gir informasjon som kan være nyttig når du skal søke jobb.

Offentlig og kvalitetssikret
jobbressurs.no
JOBB FOR ALLE: Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemning.

jobbforalle.no finner du informasjon om søke- og ansettelsesprosesser, rekrutterings- og insentivordninger, om å forholde seg til funksjonshemning, og mye mer.

I jakten på en jobb er det ofte mange utfordringer som dukker opp. Å selge seg selv som den beste kandidaten kan være vanskelig, og det er derfor lurt å være forberedt. Du kan finne mange, nyttige tips på jobbforalle.no.

Start tidlig

Det kan være lurt å starte arbeidssøkingsprosessen tidlig. Mye tyder på at overgangen mellom utdanning og arbeid kan være mer krevende for funksjonshemmede. Derfor kan det være lurt å starte jobbsøkingsprosessen allerede en god stund før du skal ut i jobb. Det er også viktig å skrive en god jobbsøknad. Dette kan du finne tips om på ung.no/arbeid.

 

Hvor finner du ledige jobber?

Du kan finne ledige jobber ved å lese jobbannonser i ulike aviser. Det finnes også flere nettsteder hvor du finner jobbannonser, som for eksempel nav.no.

NAV har også en side som linker videre til jobbportaler, vikarbyråer, rekrutteringsbyrå og bransjeorganisasjoner.

Mange stillinger lyses ikke ut gjennom vanlige kanaler. Du kan for eksempel oppsøke arbeidsgiver direkte og levere en åpen søknad. Du bør benytte de nettverk du selv har. Kanskje kan du sjekke hjemmesiden til ulike bedrifter og se om de har lyst ut stillinger der som ikke er utlyst andre steder.

Du kan registrere deg som arbeidssøker hos NAV

Ved å gjøre dette kan din profil matches mot ledige stillinger i NAVs database og den blir tilgjengelig for søk fra arbeidsgivere. Hvis du er registrert har du også mulighet til å søke kurs eller andre ordninger gjennom NAV.

NAV har blant annet ulike arbeidsrettede tiltak

NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Det er situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfanget og sammensetningen av arbeidsrettede tiltak.

Tiltakene skal bidra til å

  • styrke kompetansen og evnen til arbeid
  • øke muligheten for vanlig arbeid
  • skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
  • forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
  • hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

For å kunne ha mulighet til å delta på tiltak er det er en forutsetning at du er registrert som arbeidssøker hos NAV.

Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid. NAV kan kreve at du skal gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering. Valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deg. Du må ha fylt 16 år for å kunne få arbeidsrettede tiltak. For enkelte tiltak gjelder det en høyere aldersgrense.

Et eksempel på et arbeidsrettet tiltak er arbeid med bistand. Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i det ordinære arbeidslivet. Eksempel på dette kan være at du får bistand til å finne egnet arbeidsplass, at du får oppfølgning fra NAV i starten av et nytt arbeidsforhold, m.m.

Du kan finne ut mer ved å kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Vern mot diskriminering ved ansettelse

Det er forbudt å diskriminere noen i en ansettelsesprosess på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver kan legge vekt på faglige kvalifikasjoner, men som hovedregel ikke på funksjonsnedsettelse. I noen tilfeller vil det kunne være saklig å legge vekt på funksjonsnedsettelse. Det er vanskelig å si noe kort om dette, men det som kan sies er at der hvor selve arbeidsoppgavene stiller krav til funksjonsevne, kan det være saklig å legge vekt på det. Som eksempel kan nevnes krav om førerkort i jobben. Hvis du for eksempel skal være budbilsjåfør må du ha førerkort og dermed oppfylle helsekravene som gjelder. I det tilfellet vil det være saklig å legge vekt på om en søker er blind.

Må jeg opplyse om at jeg har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom når jeg søker jobb?

Arbeidsmiljøloven § 9-3 har bestemmelser om arbeidsgivers rett til innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Arbeidsgiver har ikke rett til å be om andre helseopplysninger enn de som er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen.

Selv om du ikke er forpliktet til å si noe, kan det i noen sammenhenger være en fordel.

Du skal ha større mulighet for å bli innkalt til intervju i jobber innen staten dersom du oppgir å være funksjonshemmet i jobbsøknaden din. Forskrift til tjenestemannsloven gir nemlig funksjonshemmede utvidede rettigheter ved ansettelser.

Forskriften § 9 tredje ledd har en egen definisjon om hva det vil si å ha en funksjonshemning. Søker må enten være registrert som yrkeshemmet i Arbeids- og velferdsetatens register, ha fullført attføring gjennom NAV i løpet av de siste 12 måneder før søknadstidspunktet eller ha hel eller gradert uførepensjon.

Forskriftens § 9 første og annet ledd bestemmer at dersom det finnes kvalifiserte funksjonshemmede søkere til en stilling, skal det alltid innkalles minst en til intervju. Arbeidsgiver kan også velge å ansette en funksjonshemmet søker, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen. Dette kalles ofte radikal forskjellsbehandling, og øker funksjonshemmedes muligheter til å bli ansatt. Radikal forskjellsbehandling kan bare brukes dersom søkeren er eller forblir uten arbeid hvis han eller hun ikke får stillingen.

Arbeidsgiver kan heller ikke tilrettelegge for deg hvis vedkommende ikke kjenner til dine behov.

Tilrettelegging

Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i arbeidslivet. Det er arbeidsgiver som skal tilrettelegge for deg, men i enkelte tilfelle kan NAV bistå.

Arbeidsgiver har en plikt til å foreta en rimelig individuell tilrettelegging, både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for å sikre at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får reelt like muligheter som ikke-funksjonshemmede arbeidstakere.

Tilretteleggingstiltakene kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, det kan for eksempel være fjerning av terskler, installering av heis, tilpasning av PC og annet kontorutstyr. Det kan også dreie seg om tilrettelegging eller endringer av organisatoriske forhold, som tilrettelegging av arbeidstid eller endring av arbeidsoppgaver. Brudd på plikten til å tilrettelegge kan utgjøre diskriminering etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26.

Les hva Likestillings- og diskrimineringsombudet sier om arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge.

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg føler meg diskriminert?

Hvis du mener at du blir dårligere behandlet enn andre ansatte eller andre arbeidssøkere på grunn av nedsatt funksjonsevne kan dette være diskriminering. Det kan for eksempel være at du ikke blir ansatt, ikke får tilrettelegging, ikke får lønnsøkning eller kompetansehevende tiltak, eller at du blir sagt opp fordi du har nedsatt funksjonsevne. Det er diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 og kap 5 som har regler om dette.

Hvis du er organisert kan du ta kontakt med din fagforening. Du kan også ta saken din til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet kan gi deg veiledning, men også behandle klagesaker. Ved mistanke om diskriminering er det arbeidsgiver selv som må kunne bevise at de ikke har diskriminert.

 

Aktuelle lenker:

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
funksjonshemmet venninne:-)
0
14.08.2009 12:43:06
hvorfor er det så mangen som mobber de som er funksjonshemmet?? det er ikke en smittsom sykdom eller noe. det er noe en bare er blitt født med og ikke kunne velge eller fortjene at livet ens ble slik!! tenk på det på denne måten: om det var DU(dette er til mobbere. ingen andre)som satt i rullestol, hadde ADHD, aids, daonsymdrom eller noe i den dur, hadde ikke livet ditt vert vanskelig nok UTEN all mobbingen, hviskingen, de stygge blikket du får av medaldrere og stygge kommentarer?? jeg er 100 prosent frisk men har 2 FANTASTISKE veninner. de er søsken og de er som søstre for meg. den elste har downsymdrom og er en bli og glad jente som ikke stopper og puster en gang før hun vil hjelpe til med personlige problemer, hun lytter(noe som er veldig spesielt for mennesker) og hun er sinnsykt hjelpsom på tross at hun ikke klarer å gå ned en trapp uten å må holde seg i et gelender og av og til en person. lillesøsteren hennes har sukkersyken. hun fungerer som "normalt", men tar sprøyter og stammer litt mye. det er egentlig ikke så mye å si på henne annet enn at hun er utrolig grei med søssteren sin som har det vanskeligere enn henne. de går begge på privatskole og får taxi til skolen av skolen. de er anderledes, men hvem sier at det å være anderledes er noe dumt?? det er det det ser ut som men den EGENTLIGE SANNHETEN(hold dere fast mobbere) er at de er bedre enn oss. de mobber ingen (som regel) fordi de hvet hvordan det er. de trenger ikke å mobbe for å føle at de passer inn i denne verdnen. så tenk på det mobbere nestegang dere vil slenge med leppa til noen som har sykdommer de er født med eller bare har fått. tenk om det var dere. hvor jæve... hadde dere ikke følt dere. blir glad om noen svarer på denne kommentaren:) klem mennesker med sykdom elsker:-)
Veronika
0
27.02.2009 20:41:14
Hei jeg er ei jente på 15 år.Og det er ikke så lenge siden jeg fikk diagnosen barneautisme. Og det aller verste med meg at jeg aldri har hatt venner ikke engang en bestevenn.Jeg har masse rare følelser. At ingen i verden forstår hvordan jeg har det. Det skjer bare negativt i livet mitt. Ingen hører på meg.Jeg føler at alle hater meg. Jeg sier alltid hvorfor er det OK at noen mobber meg, men det er galt hvis jeg mobber noen. Ingen er akkurat lik meg. Hilsen Veronika 15 år. (red: du kan få råd og hjelp på ung.no/oss)
Liv
0
04.01.2008 20:23:40
Har nettopp fått vite at jeg er lettere psykisk utviklingshemmet. Jeg savner mer informasjon om det har vel egentlig alltid skjønt at det måtte være noe. Håper at noen i samme situasjon kan hjelpe meg.
Jippi
0
03.06.2007 12:24:00
takk takk, dette hjalp til eksamen om funksjonshemning og jobbutdanningsmuligheter. Supert!
karoline
0
07.12.2006 10:42:35
driiiiiiiit bra side assa:)!!!! Konge lix!!!

Spørsmål og svar

Jeg har ADHD. Har det noe å si i framtiden når jeg skal søke jobb?
Hei Du forteller at du har ADHD. Jeg forstår det slik at du lurer på om det kan være vanskelig for deg i forhold til jobb i fremtiden. Arbeidsmi...
Jeg har barneautisme. Jeg vil ha kontrol over mitt eget liv, men jeg føler at jeg aldri får sagt hva jeg VIRKLIG føler. 
Hei, og takk for st du skriver til ung.no!   Du skriver at du er en jente på 20 år med barneautisme. Du ønsker å bestemme over ditt eget liv, m...
Har nedsatt hørsel. Lurer på om det er hinder for å bli kirurg. 
Hei Så spennende at du ønsker å bli kirurg! Det er ikke krav om perfekt hørsel for å bli kirurg. Det vil nok være lurt at du klarer å kommunis...
Erstatning fra staten for dårlig helsevesen og mobbing på skolen
Hei Vi har lest det du har skrevet og forstår at du har hatt mange utfordringer i livet.  Vi ser også at du til tross for all motstand, har du job...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...
Hvordan kan jeg skaffe meg sommerjobb?
Hei Så spennende at du ser etter sommerjobb! Den beste måten å finne sommerjobb på er å oppsøke jobbene selv. Ta kontakt med steder der du kan...
Dette at jeg ble så hørselshemmet har jo ødelagt livet mitt, jeg har jo mye utdanning igjen
Hei, og takk for spørsmål! Jeg forstår godt at dette er en stor overgang og endring i hverdagen din. Men vet du, dette kommer til å gå seg til. ...
Jeg er funksjonshemmet, og ønsker å jobbe ved siden av skolen.
Hei.   Vi er litt usikre på hva du spør oss om her.   Slik vi forstår deg, så ønsker du å få en jobb ved siden av studiene. Men på gr...
Jeg må ha arbeid der jeg kan sitte.
Hei gutt, 17 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver at du har et helseproblem som gjør at du må sitte mye. Du ønsk...
Hva har jeg i inntekt om jeg blir uføre?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det høres ut som om du burde snakke med veilederen din på NAV om hva du kan gjøre, for ikke å bli helt av...
Arbeidsgivere ikke skjønner dette ofte
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Venninen din bør forsøke å få situasjonen sin frem i en skriftlig søknad gjennom å forklare hva det å ikke...
Jeg har vært i flere møter med min saksbehanlder, men jeg blir ikke hørt
Hei og takk for at du skriver til oss! Det er etter en vurdering av lokal veileder at det går en forespørsel til NAV Forvaltning om vurdering av u...
Se alle