Det angår deg

Når kjæresten din nå har blitt gravid angår jo også det deg i høyeste grad. Jeg går her ut ifra at det er du som er den som har gjort henne gravid og at dere har et stabilt og bra kjæresteforhold.

Naturlig å reagere

I den situasjonen dere nå er, er det aller viktigste at dere støtter hverandre. Det kan være mange følelser som kommer både hos deg og hos kjæresten din, så det er nødvendig å gi hverandre tålmodighet og litt tid til de første sjokkreaksjonene. Man kan bli både fortvilet, sint, redd, anklagende, få lyst til å bare stikke fra alt, se for seg at livet nå endrer seg katastrofalt osv. i den første sjokkfasen. Det kan føles som en krise. Da må man prøve så godt man kan å være der for hverandre, stå i det sammen og få pratet om følelsene og tankene sine rundt dette, og prøve å tolerere at den andre kan reagere helt annerledes enn en selv. Det kan godt hende at den ene parten raskt er klar på et ønske om abort, mens den andre kanskje ikke ønsker det.

Snakk med legen eller helsesykepleier

Ofte kan det være veldig godt å få pratet med en tredjeperson om dette. Både om det rent praktiske og om alle følelsene og eventuelle uenigheter mellom dere. Det kan være en i helsevesenet eller en voksen man har tillit til som kan være en slik samtalepartner. Man kan for eksempel kontakte helsestasjonen eller fastlegen sin.

Hvis abort velges

En abort må i utgangspunktet tas innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Det gjør at det er ganske avgjørende hvor raskt man får vite om graviditeten. Hvis jenta sier ifra med en gang hun mistenker det fordi hun ikke får mensen til forventet tid, har dere ganske god tid til å tenke og prate og prøve å komme frem til en felles beslutning. I Norge har vi selvbestemt abort. Det betyr at så lenge jenta er under 12 uker på vei, kan hun selv bestemme om hun vil ta abort. Det er ingen lett avgjørelse å ta, derfor anbefaler vi at dere snakker med helsesykepleier, amathea (rådgivningstjeneste for ufrivillig gravide), legen og/eller en annen voksen om det, gjerne en forelder.

Les mer om abort i en egen artikkel.

Du kan være med på å ta et viktig valg

Det er jo til syvende og sist jentas ønske som avgjør hva som skjer, om det blir en abort eller om hun beholder barnet, og du da blir pappa. Det å vise at man tar ansvar i den situasjonen som har oppstått, kan da bli veldig avgjørende for valget jenta tar. Å bruke tiden sammen, prate for og imot abort og for og imot å bli foreldre, vurdere konsekvensene de ulike valgene vil gi for deres liv videre, og være åpne og ærlige med hverandre i denne prosessen er viktig. Hvis dere på forhånd har pratet om at dette er en situasjon som kan oppstå hvis dere har sex, og kanskje også om hva dere da ville gjøre, vil det være en styrke når det først har skjedd.

Det å være tilstede nå og stå sammen med jenta i det vanskelige valget, vil kunne gi deg en bedre mulighet til å påvirke den avgjørelsen jenta til slutt tar, enn om du trekker deg unna.

Hvis avgjørelsen blir abort, er det fint hvis du støtter jenta gjennom det og er med på det som skjer og at dere også tar godt vare på hverandre i tiden etterpå. Hvis avgjørelsen blir å beholde barnet, vil jo dette være like mye ditt barn som hennes barn, og da blir det jo viktig å legge grunnlaget for en god kontakt med barnet sitt og for det å nå skulle bli pappa ved å være tilstede under graviditeten og i tiden fra barnet blir født og fremover, uansett om dere vil fortsette som et par eller ei.

Om man får barn

Det vil være mange plikter og rettigheter som følger med det å få et barn, som de rent økonomiske, mens rettigheter til å ha kontakt med barnet sitt vil avgjøres av ulike forhold:

  • Hvis forholdet til moren fortsetter, vil foreldres rettigheter i utgangspunktet være like.

  • Hvis det blir brudd i forholdet, vil ditt engasjement under graviditet og i tiden fra barnet er født og fremover ha betydning for hvordan rettighetene dine blir videre.

Stønads- og trygdemuligheter for foreldre

Husk at du som har eller skal ha barn har flere typer stønads- og trygdemuligheter som kan hjelpe deg i en økonomisk vanskelig tid. ung.no har en egen artikkel der du kan lese mer om dette på www.ung.no/graviditet.

Lykke til!