Skal jeg bli pappa - eller ikke?

Det kommer som et sjokk. Hun sier hun tror hun er gravid! Du vet at dere kanskje ikke var så nøye med å bruke prevensjon, eller du satset på at hun tok ansvaret for det - og nå sitter du altså der og vet ikke hva du skal gjøre eller tenke. Husk at det er hjelp å få!

Gutt tenker (colourbox.com)
PAPPA? Kjæresten din lurer på om hun kan være gravid. Da er det ikke rart det dukker opp tusen tanker i hodet.

Tøff beskjed å få

Det kan være tøft å få beskjeden om at du kanskje skal bli pappa. Det handler jo om en mulig stor endring i livet ditt som er fra nå og for alltid. Det handler om en svært vesentlig hendelse i livet, som har veldig mye å si for ditt videre liv. Gutter kan oppleve å bli satt på siden, og bare få minimalt med informasjon, selv om det angår dem i like stor grad som det angår jenta. Gutter kan også oppleve at jenter beholder barnet eller tar abort mot deres vilje. Kanskje opplever de også at en jente "bruker" graviditet som argument for å binde gutten til seg.

Lite rettigheter

Gutter kan være svakt stilt i slike saker, siden ikke rettighetene er helt klart definert før et eventuelt barn kommer ut i verden. Det er nå "jentas graviditet" det handler om og det er hun som kan ta avgjørelsen om hva som skjer videre. Det er også hun som har kontakten med helsevesenet og der har de taushetsplikt om forhold vedrørende hennes helse - også graviditeten. Dermed er det jenta selv som må godkjenne hva du som pappa blir informert om og får muligheten til å delta i.

Kommer lengst med å stille opp

Det beste du kan gjøre hvis du kommer i en slik situasjon, er å fortsette å ha så god kommunikasjon med jenta som mulig. Vis at du tar ansvar og følg opp. Be om å få bli med henne og ta en graviditetstest, enten hjemme, på helsestasjonen eller hos lege. Si at det er like viktig for deg som for henne å se resultatet av testen. Du kommer nok aller lengst i saken med å være saklig og rolig og si noe om at du ønsker å ta ditt ansvar i saken, men da må du også involveres og få være med i diskusjonen om dette sammen med helsepersonell.

Prat med noen

Du har ellers full mulighet til å ta kontakt på helsestasjonen alene for å få råd i denne saken. Kanskje kan de der ringe jenta og prate med henne om dette, hvis du ikke selv kommer i posisjon til å få bli med henne direkte. Prat med en god venn eller med foreldre om dette og søk støtte i den utfordrende situasjonen du har kommet i.

Du kan også ringe Amathea og få råd i denne saken. Telefonnummer: 906 59 060


Du kan lese mer om graviditeten og hva du kan forvente deg i tiden fremover dersom valget faller på å beholde barnet. Dersom du, og jenta du har gjort gravid, vurderer abort som et alternativ, finnes det informasjon om dette her.

Skrevet av Helsesøster, ung.no

Sist oppdatert: 30.10.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt tenker (colourbox.com)
PAPPA? Kjæresten din lurer på om hun kan være gravid. Da er det ikke rart det dukker opp tusen tanker i hodet.

Fakta

Er du gutt, og jenta blir gravid, ligger avgjørelsen om du blir pappa i hennes hender.

Ta ansvar for trygg prevensjon ALLTID, så slipper du å komme i en slik situasjon at du kanskje skal bli pappa uten at du ønsker det.

Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)