Hvor kan du treffe helsesykepleier?

Helsesykepleiere jobber på skoler og på helsestasjoner for ungdom.

Du kan stikke innom helsesykepleier for en prat, eller sende en melding om at hen skal ta kontakt med deg. Lærerne vet når helsesykepleieren er på din skole, eller du finner informasjon om det på kontordøra eller på nett.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Med en helsesykepleier kan du snakke om veldig mye forskjellig som har med kropp, helse, følelser og tanker å gjøre.

Har du spørsmål om mensen, pubertetsutvikling, bekymringer, mobbing, sorg, vanskelige ting hjemme, konflikter, dårlig søvn, stress, dårlig selvfølelse, avhengighet, vektproblematikk eller annet som angår din helse og trivsel, så kan du prate med helsesykepleier.

En helsesykepleier kan kort og godt hjelpe deg med veldig mye.

Se film - Trist eller deppa?

 • arrow_drop_down_circle  Mer om helsesykepleiers kompetanse og hvor de jobber
  Helsesykepleiere deltar i undervisning og informasjonsarbeid for barn, ungdom og foreldre om tema som pubertet, kropp og helse, seksualitet, psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet, røykeslutt, god kommunikasjon hjemme, forebygging av vold og seksuelle overgrep og andre tema som er viktige for god helse og trivsel. Helseykepleiere deltar i ansvarsgrupper og kan være bindeledd mellom ulike hjelpeinstanser ved behov. På mange skoler kan helseykepleiere tilby barn som har opplevd samlivsbrudd å delta på samtalegrupper.

  I tillegg til at helseykepleiere jobber i skolehelsetjenesten og på Helsestasjon for ungdom, jobber de på helsestasjon for barn, i flyktningehelsetjeneste, på vaksinasjonskontor og i annet helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen.

 

FAKTA

 • Helsesykepleiere jobber på skoler eller på helsestasjon for ungdom.
 • En helsesykepleier kan du snakke med om blant annet sex, prevensjon, pubertet og vanskelige tanker.
 • Helseykepleiere har taushetsplikt.
 •  

  Taushetsplikt og innsyn i helseopplysninger:

  Helseykepleiere har, som annet helsepersonell, en streng taushetsplikt når det gjelder pasientens helse, sykdom, behandling og andre personopplysninger. Du kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger gis videre.

  Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre hvis du er under 16 år. Opplysninger kan gis videre til annet helsepersonell som er med i behandlingen med mindre du motsetter seg dette.

  • arrow_drop_down_circle  Foreldre og innsyn
   Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres. Eksempel på dette er opplysninger om lettere psykiske problemer pga mobbing, problemer hjemme og kjærlighetssorg. Dette gjelder også opplysninger om seksuell helse, prevensjon og lignende.

   Foreldrenes innsynsrett må ses i sammenheng med barns selvbestemmelsesrett. I visse tilfeller kan barns selvbestemmelsesrett gå foran foreldres rett til å samtykke til helsehjelp på barns vegne før de fyller 16 år. Hvis du er usikker på om helsesykepleier må si noe videre til dine foresatte om det du forteller henne om, så spør henne om det. Du kan jo formulere det som et generelt spørsmål omtrent slik: "Hvis noen forteller deg om selvskading eller om graviditet, må du si det til foreldrene, da?" -Da vil du få vite hvordan hun vil tenke rundt alvorlighet og om/ev. hvordan informasjon kan gis til foreldre. Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at noen får hjelp, så helsesykepleier vil legge stor vekt på det.

   Les mer om helseopplysningene dine og reglene for hva foreldre kan få vite eller ikke vite.

   Fravik fra taushetsplikt:

   I særlige tilfeller kan helsepersonellet fravike taushetsplikten. Et eksempel kan være at Helsepersonell har plikt til å underrette barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

   Når taushetsplikten settes til side, har pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.

  Må læreren eller foreldre vite?

  Læreren på skolen har ikke rett til å vite hva du skal prate med helseykepleier om, og helseykepleier har ikke rett til å fortelle læreren hva det handler om, uten at du vil at hun skal gjøre det. Det er lurt å få bekreftelse fra helsesykepleier på at du har vært hos hen til time, slik at du ikke får ugyldig fravær. Hvis du selv ønsker å prate med helsesykepleier på skolen eller på helsestasjon for ungdom, kan du gjøre det uten tillatelse fra foreldrene dine.

  Lærer eller foreldre kan være gode støttespillere, og hvis du ønsker det, kan helsesykepleieren hjelpe deg å prate med dem om det som er litt vanskelig.

  Helsesykepleier skal ha hensynet til ditt beste i fokus.