I den situasjonen dere nå er, er det aller viktigste at dere støtter hverandre. Det kan være mange følelser som kommer både hos deg og hos den du er gravid med, så det er nødvendig å gi hverandre tålmodighet og litt tid til de første sjokkreaksjonene. Man kan bli både fortvilet, sint, redd, anklagende, få lyst til å bare stikke fra alt og se for seg at livet nå endrer seg katastrofalt i den første sjokkfasen. Da må man prøve så godt man kan å være der for hverandre, stå i det sammen og få pratet om følelsene og tankene sine rundt dette, og prøve å tolerere at den andre kan reagere helt annerledes enn en selv. Det kan godt hende at den ene parten raskt er klar på et ønske om abort, mens den andre kanskje ikke ønsker det.

Husk da at det finnes flere dere kan snakke med for veiledning og støtte!

Helsesykepleier/fastlege

Ofte kan det være veldig godt å få pratet med en tredjeperson om dette. Både om det rent praktiske og om alle følelsene og eventuelle uenigheter mellom dere. Ta kontakt med fastlegen deres, helsesykepleier på skolen eller helsestasjon for ungdom der dere bor. Alle instanser har masse erfaring med å veilede dere videre.

Amathea

Et annet alternativ, dersom helsesykepleier ikke er tilgjengelig, eller dere av en eller annen grunn ikke ønsker å snakke med helsesykepleier, så kan rådgivningstjenesten for uplanlagte gravide, Amathea, være et godt alternativ. Dere kan ringe dem på telefon: 906 59 060 alle virkedager mellom 08.00 – 20.00, både sammen og/eller hver for dere.

Lånekassen

Hvis dere går på skolen og lurer på hva som skjer med lån og stipend hvis dere velger å beholde barnet og en eller begge av dere skal ut i svangerskapspermisjon, så kan dere få svar på det dere lurer på hos Lånekassen.

NAV

Hvis du eller kjæresten din er i jobb, enten heltid eller deltid, så vil NAV kunne svare på spørsmål om hva dere eventuelt har krav på i støtte under en eventuell graviditet og etter fødsel.

ung.no

Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss.