Hopp til hovedinnholdet

- Jeg er gravid, hva skjer med penger?

Gravid (colourbox.com)
STØTTE: Er du gravid og lurer på hva slags økonomisk støtte du kan få? I denne artikkelen får du oversikt over mulighetene.

Jeg har funnet ut at jeg er gravid, men hva skjer med penger? Får jeg støtte fra Nav? Hvor mye kan jeg regne med å få?

Offentlig og kvalitetssikret
Gravid (colourbox.com)
STØTTE: Er du gravid og lurer på hva slags økonomisk støtte du kan få? I denne artikkelen får du oversikt over mulighetene.

Hvis du har tatt en graviditetstest som viser at du eller partneren din er gravid, kan det være mange tanker som surrer rundt i hodet.

En av bekymringene som raskt dukker opp hos mange er at man ikke har fast jobb med fast inntekt, og hvordan skal man dermed klare seg økonomisk? Får du noe støtte? I så fall av hvem, og hvor mye kan du egentlig få?

Hvem kan hjelpe deg?

NAV

NAV har mange forskjellige støtteordninger avhengig av hva slags livssituasjon du er i. For eksempel kan du få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før du skal ut i permisjon. Årsinntekten din må være eller ha vært minst halvparten av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Les mer om foreldrepenger her.

Hvis du ikke har vært i jobb 6 av de 10 siste månedene før permisjonen starter, kan du ha krav på en engangsstønad. Hvis du føder barn eller adopterer barn under 15 år og ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad. Du kan få engangsstønad for hvert barn du føder eller adopterer. Les mer om engangsstønaden her.

Husk også at far kan ha opparbeidet seg rett til foreldrepenger, selv om mor kanskje ikke har det.

LÅNEKASSEN

Hvis du er under utdanning når du blir gravid, kan du ha rett på penger fra Lånekassen.

Du kan for eksempel få foreldrestipend, et stipend som tilsvarer basisstøtten, men hele beløpet blir gitt som stipend. For å få foreldrestipend fra Lånekassen må du ikke avbryte utdanningen din eller ta permisjon for tidlig.

I tillegg kan du ha rett på forsørgerstipend hvis du bor sammen med barnet i mer enn 40 prosent av tiden.

Les mer på ung.no

Du kan lese mer på ung.no/graviditet og du kan stille spørsmål om det lurer på ung.no/oss/graviditet.

Gravid - hva med skolen?

Stønads- og trygdemuligheter for foreldre

Snakk med foreldrene dine om vanskelige ting!

Gravid? Kontakt helsestasjon for ungdom!

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
05.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg er redd kjæresten min ikke er faren til barnet mitt...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg forstår at du er redd og fortvilet, og nå tenker at det kanskje skjedde mer enn du trodde på de...
Kan jeg jobbe mens jeg er i mammapermisjon?
Hei og takk for at du skriver til oss Når det gjelder spørsmål om foreldrepermisjon og hva du kan og ikke kan gjøre, får du svar på dette fra f...
Bør jeg vente med å bli gravd til jeg har fått arbeidskontrakt?
Hei! Det er vanskelig å si hva du bør gjøre, det er ditt liv og du kjenner best hva som passer for deg og din forlovede.  Hvis du skulle bli gra...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger.
Hei Det er riktig som du er inne på at man må jobbe minst 4 uker før man har krav på sykepenger.   For din resterende 60 % stilling vil du imi...
Opptjening av ferie under foreldrepermisjon?
Hei Alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager med ferie hvert kalenderår uavhengig av hvor stor stillingsprosent du har i jobben. Du vil imidle...
Kan jeg ta programfagene til vg2 som privatist det samme året som jeg går vg1?
Hei Du kan gjerne ta programfagene fra vg2 som privatist mens du er elev på vg1, men ta høyde for at det kan bli litt mye, særlig med ansvaret for...
Er gravid og har ikke noe sted å bo, kan NAV hjelpe?
Hei og takk for at du skriver til oss Hvis du har spørsmål om din økonomi når du er gravid og etter fødsel, bør du kontakte vår familieavdelin...
Hva slags stipend kan man få når man får barn?
Hei :)   Siden han får barn mens han er under utdanning, så kan samboeren din ha rett til foreldrestipend ved fødsel. Dere kan lese mer om denne...
Får jeg foreldrepenger når jeg mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV?
Hei! Du kan lese mer om dine rettigheter fra NAV når du er gravid på våre nettsider. Har du ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med NAV Kon...
Venter barn - hva har jeg krav på av penger?
Hei og takk for at du skriver til oss Vi har en egen avdeling i NAV som svarer på familiespørsmål. Disse kan du få tak i på følgende måter: ...
Jeg er gravid, hva kan jeg ha rett på?
Hei! Gratulerer med graviditeten, det blir en spennende tid fremover! Vi forstår godt at du blir forvirret, det er mye du skal finne ut av i den sit...
Jeg har barn og skal gå på vgs. Hva kan jeg få i støtte?
Hei og takk for at du skriver til oss Siden du skal gå på vgs, så kan du søke om støtte til det i fra Lånekassen. Siden du har omsorg for barn,...
Har jeg rett på foreldrepenger når jeg går på AAP?
Hei og takk for at du skriver til oss Dette er et såpass konkret spørsmål at du må ta kontakt med NAV for å få det riktige svaret.  Du kan kon...
Jeg er 18, under barnevernet og dama mi er gravid.  
Hei Du har mye å tenke på nå.  Det kommer jo mange spørsmål opp når man får vite at man skal bli foreldre.  Det er et stort ansvar som da li...
Hva er mine rettigheter når jeg blir mor og ikke har oppholdstillatelse?
Hei og takk for at du skriver til oss For å få svar på dine spørsmål ang hvordan din økonomiske situasjon blir når du blir mamma, bør du ta k...
Føler meg lurt, kan jeg slipper å betale barnebidrag?
Hei For det første er det ikke sikkert at denne jenta faktisk er gravid, og det kan være hun bare prøver å lure deg for penger. Utpressing Du b...
Sliter med forholdet - er gravid
Hei Takk for at du skriver til oss på ung.noDet er en vanskelig situasjon du beskriver.  Dere skal snart bli foreldre. Det er en ny situasjon og e...
Flytte hjemmefra, kan jeg få penger av NAV
Hei, og takk for at du skriver til oss Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, st...
Må han også ta ansvar for barna til de andre han er gravid med?
Hei Du er gravid med kjæresten din og gleder deg over det.  At han var med andre i russetida og ble gravid med dem også, gjør det jo litt komplis...
Hva har vi rett på dersom vi får barn ?
Hei Det er fint å lese at du og kjæresten din har ønsker om å få barn sammen, og at dere undersøker litt før dere bestemmer dere for hva dere ...
Se alle