Arbeidsgiver skal blant annet ikke la graviditet eller foreldrepermisjon ha en negativ innvirkning på arbeidsforholdet.

Du som søker jobb

  • Om du søker på en jobb og ikke får den fordi du er gravid eller skal i foreldrepermisjon er det sannsynligvis et lovbrudd.

    Dette gjelder også om jobben du søker på er en midlertidig stilling eller lederstilling.

  • Arbeidsgiver har ikke lov til å stille deg spørsmål om familieplanlegging, graviditet eller permisjon på jobbintervjuet.
  • Arbeidsgiver kan heller ikke innhente slike opplysninger om deg eller partneren din på en annen måte i ansettelsesprosessen.

 

Du som har jobb og som planlegger permisjon

Hvis du ikke får nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen når du er gravid kan det være diskriminering. LDO kan da vurdere saken. Det samme gjelder dersom du blir dårligere behandlet fordi du har behov for tilrettelegging.

Arbeidsgivere har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge for alle arbeidstakere. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet eller omplassere deg, kan du ha rett på svangerskapspenger.

Mer informasjon om svangerskapspenger finnes på www.nav.no

Du skal få nødvendig informasjon når du er i permisjon

Dersom du er gravid eller i foreldrepermisjon har du rett på samme informasjon som andre medarbeidere, selv om du er borte fra arbeidsplassen. Det kan være diskriminering om du ikke får nødvendig informasjon mens du er i permisjon.

Får du ikke nødvendig informasjon som er viktig for at du skal kunne ivareta dine interesser mens du er i foreldrepermisjon, kan dette være diskriminering.

 

Du kan fremme lønnskrav selv om du er i permisjon

Hvis du er gravid eller har foreldrepermisjon, har du rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger på lik linje med kolleger som ikke er det. Arbeidsgiver har plikt til å informere deg om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav når du er i permisjon.

Du har også krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i aktivt arbeid. Arbeidsgiver kan ikke utelukke deg som er i permisjon fra individuelle tillegg.

Les mer om dette på Likestillings- og diskrimineringsombudets sider.

Du som skal tilbake fra permisjon

Det kan være diskriminering hvis du ikke får de samme arbeidsoppgavene og ansvaret som før foreldrepermisjonen.

Som hovedregel har du rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon. Det vil si samme arbeidsoppgaver, samme lønn og samme stillingstittel som før foreldrepermisjonen.

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen.

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis råd og veiledning på telefon og e-post.