På film ser det ofte ut som om fødselen alltid starter med at vannet går på de verst tenkelige steder, og at ikke lenge etterpå er babyen ute.

Realiteten er ofte en litt annen, og svært få fødsler starter faktisk med vannavgang. Det vanligste er at rier, sammentrekninger av livmoren, blir såpass sterke at barnet presses nedover i fødselskanalen og etter hvert ut, men dette kan ta timevis - ja, til og med flere døgn!

Når starter fødselen?

Det er umulig å si på forhånd hvordan en fødsel vil starte, men den kan som sagt starte med rier, at vannet går (vannavgang), det kan være planlagt et keisersnitt eller man kan bli igangsatt på sykehuset. Du kan lese mer om dette på helsenorge.no.

Det er også vanskelig å si noe om når en fødsel vil starte. Selv om man får en termindato på ultralydundersøkelsen cirka halvveis i svangerskapet, er det svært få som føder akkurat denne dagen. Man sier at man føder til termin helt fra uke 37 til 42 i svangerskapet, så man kan på sett og vis si at termin er en periode på hele fem uker.

Starter fødselen før fullgåtte 37 uker, regnes det som en for tidlig fødsel (prematur fødsel). Ved for tidlig fødsel er det mye som kan gjøres for å hjelpe barnet, avhengig av hvor tidlig fødselen starter.

Hva skjer underveis i fødselen?

Når fødselen har startet kan det gå fort eller sakte. For noen er fødselen over på noen få timer, mens andre kan oppleve å være i fødsel i flere dager.

Man prater ofte om at en fødsel har ulike faser, og det er ikke uvanlig å snakke om tre faser spesielt:

Åpningsfasen, frigjøringsfasen (utdrivningsfasen) og etterbyrdsfasen.

Under åpningsfasen åpner mormunnen seg. Vanligvis er dette den lengste delen av fødselen. Åpningsfasen har en passiv og en aktiv del hos de fleste. I svangerskapet er livmorhalsen fast og fire centimeter lang. Når fødselen nærmer seg, kryper den til noen få millimeter (blir avflatet). Den aktive delen varer fra mormunnen er cirka 4 centimeter åpning, til det er full åpning (10 centimeter.

Når åpningen er 10 centimeter starter frigjøringsfasen (utdrivningsfasen, og det er nå barnet etter hvert blir født. Men selv om mormunnen er utslettet, tar det gjerne litt tid (og rier) før barnets hode (eller sete) har kommet ned til åpningen.

Når barnet er født, starter etterbyrdsfasen. Det er en del som ser for seg at fødselen er over så snart babyen er født, men slik er det altså ikke. Etter at babyen har kommet ut, må også morkaken fødes, og etterrier hjelper til med denne prosessen.

Når morkaken løsner fra livmoren, blir blodkarene som forsynte den, stengt av. Da trekker livmoren seg sammen og står konstant sammentrukket. Dette er helt nødvendig. Sammentrekningene, eller etterriene, gjør slik at livmoren trekker seg sammen, og dette kan kjennes som knip i magen.

De fleste blør rikelig en stund etter fødsel. Dette er fordi det er et sår i livmorslimhinnen der morkaken var festet. Dette kalles for renselse, og er en naturlig del av det å føde barn. Men hvis man mister for mye blod kan det være farlig.

Smertelindring under fødsel

Gravide opplever fødselsforløpet svært forskjellig, og behovet for smertelindring vil derfor variere. Mange kvinner føder uten smertelindring i det hele tatt, mens enkelte fødsler, spesielt de langvarige, er mer smertefulle, og krever smertelindring.

Det finnes smertelindrende tiltak under fødsel både med og uten legemidler. Eksempler på smertelindring uten legemidler kan for eksempel være:

 • varme kluter
 • varmt bad eller varm dusj
 • massasje
 • risposer
 • riktige og gode stillinger med variasjoner
 • hvile eller aktivitet
 • å ha en støtteperson til stede
 • punktvis injeksjon av små mengder sterilt vann under huden (steriltvannspapler)
 • akupunktur og avspenning, som gis av jordmødre med spesiell opplæring

 

Mens smertelindring med legemidler kan være:

 • Epidural- og spinalbedøvelse
 • Pudendalbedøvelse
 • Lokalbedøvelse
 • Lystgass N2O

 

Du kan lese mer om de ulike typene for smertelindring på helsenorge.no.

Når barnet er født starter det man kaller barseltiden. Nå skal mor, eventuell partner og barn venne seg til den nye tilværelsen og finne ut av hvordan ting fungerer som en familie. Det kan dukke opp mange spørsmål i barseltiden, blant annet om amming, trening etter fødsel, leggerutiner og sex etter fødsel. Alt dette kan du lese mer om på helsenorge.no.