Mattilsynet advarer voksne og barn på ferietur i utlandet mot å bli dekorert med svart hennafarge på huden, såkalt 'hennatatovering', som kan gi sår og en meget plagsom allergi. Hvert år blir en god del mennesker skadet på grunn av dette.

Dekorering på huden må ikke forveksles med tatovering der tatoveringsfarge injiseres ned i huden.

Tilsettes allergifremmede stoffer

Den opprinnelige hennafargen er rødbrun, men for at fargen skal bli mørkere og ligne mer på tatoveringsfarge tilsettes høye konsentrasjoner av det meget hudskadelige og allergifremkallende fargestoffet PPD (paraphenylenediamine). Det er den svarte hennafargen som er farlig, ikke den rødbrune.

Eksem, blærer eller sår på huden

En typisk uønsket reaksjon på en ”hennatatovering” viser seg vanligvis etter ett til tre døgn som sår, eksem, rødme eller blærer på huden, men reaksjoner kan oppstå selv etter ti døgn. Den svarte hennafargen kan fortsette å gi plager i flere måneder fordi fargestoffet blir værende i huden.

Kontakt lege

Selv om du ikke reagerer på den svarte hennafargen første gang du er i kontakt med den, er du blitt eksponert og kan risikere å få sterke reaksjoner neste gang du kommer i kontakt med fargestoffet, for eksempel via et hårfargemiddel som inneholder PPD. Får du en allergisk reaksjon bør du undersøkes og behandles av lege. Det er viktig å få konstatert hva du reagerer på, slik at framtidig kontakt med stoffet og dermed ubehagelige reaksjoner kan unngås.

Allergi du aldri blir kvitt

Har du først utviklet allergi mot PPD blir du aldri kvitt den. Hårfargemidler som inneholder PPD skal være merket med p-phenylenediamine i ingredienslisten. Andre produkter som kan inneholde PPD, for eksempel en del svarte tekstiler, trykkfarger og lær- og pelsfarger, er vanligvis ikke merket. Det kan derfor være vanskelig å unngå fargestoffet i dagliglivet.

I EU er det ulovlig å bruke PPD i ”hennatatoveringer”, men de ulovlige fargene er likevel i bruk enkelte steder.