Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet (Ombudet):

 • Når du ønsker råd og veiledning om pasientrettigheter
 • Dersom du opplever at du ikke får de tjenestene du har rett på eller at den kontakten du har hatt med helsetjenesten ikke opplevdes som god
 • Ombudet kan gi deg råd om hvordan du bør gå frem for å melde ifra til riktig instans
 •  

  Noen kontakter Ombudet fordi de ikke kan ivareta sine interesser på egenhånd. Du kan være anonym, og du kan ta kontakt på vegne av andre. Andre henvender seg til Ombudet for å gi informasjon og for å fortelle om sine erfaringer på godt og vondt.

  Ombudene er jevnlig i kontakt med de ulike helse- og omsorgstjenestene i spesialisthelsetjenesten og i kommunen for å gi generelle tilbakemeldinger på hvordan tjenestene oppleves for pasienter og brukere. Tilbakemeldinger fra deg om hvordan tjenestene fungerer er derfor avgjørende for ombudenes arbeid.

  Hvordan kan Ombudet hjelpe meg?

  Ombudet kan svare deg på spørsmål og gi veiledning på telefon, per post eller e-post. I enkelte tilfeller kan Ombudet også ta kontakt med tjenestestedet for å få avklaring på dine spørsmål, og om du ønsker det, være med deg i møter. Ombudet kan også, med din fullmakt, sende en klage til tjenestestedet og/eller Fylkesmannen.

  Ombudene i de ulike fylkene kjenner de lokale helsetjenestene, kommunens ordninger og regelverket, og kan noen ganger se nye veier og muligheter i din sak.

  Bør jeg henvende meg andre steder først?

  Nei, mange henvender seg til Ombudet nettopp for å få råd om hva som kan være riktig instans eller hvordan de bør gå frem. En telefon eller et brev til Ombudet forplikter deg ikke til noe.

  Les mer om pasient- og brukerombudene her. Kontaktinformasjon om pasient- og brukerombudene i de ulike fylkene finner du nederst til høyre på siden. Det er fritt ombudsvalg, som betyr at du kan kontakte hvilket kontor du vil, selv om vi anbefaler at du tar kontakt med det kontoret der det aktuelle sykehus, behandlingssted eller kommunen ligger.