Er du undervektig?

Mange ting påverkar vekta di, som alder, kjønn, høgde, genar og kor mykje du trener. Er du usikker på vekta di, kan du ta kontakt med helsesykepleier, helsestasjonen for ungdom eller fastlegen din, og la dei avgjere om du trenger å gå opp i vekt.

Kvifor blir ein undervektig?

Kroppen treng energi, og energien kjem frå det du drikk og spis. Kroppen må bruke like mykje energi som den får i seg for å ikkje gå opp eller ned i vekt. Om du er undervektig har du truleg fått i deg mindre energi enn du har brukt. Noken har rett og slett eit veldig høgt energiforbruk, som enten kan skuldast genetikk eller eit høgt aktivitetsnivå. Om du et nok i forhold til ditt energiforbuk, men like vel går ned i vekt, kan dette skyldast matvareallergi eller sjukdom. I så tilfelle bør du ta kontakt med lege for å finne ut kva det er som gjer at du går ned i vekt eller ikkje legg på deg.

Kva er problemet med ei lav vekt?

Det treng ikkje være eit problem at du har ei lav vekt. Men ein del mister appetitten og går ned i vekt når dei kjenner seg dårlege eller har det tøft. Iblant kan undervekt også skyldast eteforstyrring.

Undervekt treng ikkje være skadeleg, men det avheng av kor mykje du veg, om du går raskt ned i vekt og kor lenge du har hatt ei lav vekt.

Du kan bli trøytt og fryse lett om du veg lite og får i deg for lite energi.

Fettet ein har på kroppen er nødvendig, det skal til dømes lage kjønnshormonar. Er ein undervektig vil hormonproduksjonen forstyrrast og ein vil slite med å bygge musklar. Nokon mister mensen og nokon mister også eggløysninga.

Hjernen treng fett og energi for å fungere. Veldig lav vekt eller rask vektnedgang kan føre til depresjon og angst.

Kor kan eg få hjelp til å gå opp i vekt?

Treng du hjelp og støtte til å gå opp i vekt? Ta kontakt med helsesykepleier, helsestasjon for ungdom eller fastlegen din for å få råd og hjelp.

Hvis du har gått ned i vekt, og spesielt om du gjer det utan at du spis mindre er det lurt å kontakte lege.

Det kan ta tid å gå opp i vekt. Kanskje har du forsøkt og sett at vekta viser det samme som da du starte? Ikkje gi opp!

Det er bra om du kan få hjelp av andre når du vil gå opp i vekt. Om du bor saman med andre blir du påverka av matvanane deira. Då kan det være bra å prate med dei og seie kva du vil forandre på og kvifor.

Om matlysta er dårleg, enten på grunn av sjukdom eller vanskelege kjensler, kan det å ete saman med andre vere ein god idé. Det kan gje inspirasjon til å prøve nye retter, og det kan gje eit positivt syn på matsituasjonen.

Det kan også være naudsynt å kjøpe annan type mat. Om du bor ilag med andre kan det være fint å prate med dei om kva som bør handlast inn. Kanskje kan de handle og lage mat saman.

Det kan være like vanskeleg å leggje på seg nokre kilo som å slanke dei bort. Ynskjer du å auke vekta di, er det viktig å ta tida til hjelp. Det er ynskjeleg at vektauka kjem i form av auka muskelmasse og ikkje berre i form av feitt. Ein sunn og sikker måte å gå opp i vekt på, er å ete regelmessige måltider, velje sunne matvarer og trene regelmessig.

 

Å trene seg til en normal og sunn vekt

Det er sunt å røre på seg. Samstundes kvitter du deg med meir energi når du trenar. Då er det viktig å ete nok. Du må ete både før og etter du har trena. Eit ekstra måltid med grøt eller pasta ein stund før du trener kan være bra om du vil opp i vekt.

Nokre formar for trening kan gi meir muskulatur om du samstundes et tilstrekkeleg med mat. Da går du også opp i vekt. Generell styrketrening samstundes med eventuell endring i kosthaldet vil være med å auke muskelmassa.

Om du trener mykje og har problem med å gå opp i vekt, kan du prøve å få i deg meir mat som inneheld mykje energi. I nokre tilfelle kan det også være naudsynt å ta ei pause frå treninga.

Det er lurt å ta imot hjelp frå nokon som kan mykje om kroppen, slik som helsesykepleier eller fastlegen din.

FAKTA

Ynskjer du å auke vekta di, er det viktig å ta tida til hjelp. Det er ynskjeleg at vektauka kjem i form av auka muskelmasse og ikkje berre i form av feitt.

Kva skal eg ete for å få ei sunn og normal vekt

  • Et regelmessige måltider som frukost, lunsj, middag og kveldsmat dagleg.

  • Planlegg måltida og ikkje hopp over eit måltid. Du må gjerne ete fleire mellommåltid i løpet av dagen, til dømes yoghurt med müsli, ei brødskive med pålegg og ein frukt. Nøtter eigne seg også godt som eit mellommåltid, da dei har eit høgt innhald av kaloriar og sunt feitt, men vel dei som ikkje er salta og rista.

  • Vel feitare mjølk, yoghurt og andre matvarar. Det er bra å ete ein ordentlig frukost. Slit du med å ete før skulen, kan du ta med deg eit par brødskiver og ein frukt du kan ete før lunsj.

  • Til lunsj: Ein del et matrestar frå middagen i går, og det er heilt ok å gjere.

  • Til middag kan du til dømes ete pasta, potet, ris, bulgur, couscous, quinoa. I tillegg treng du noko med proteinar. Proteinar finn du i blant anna bønner, linser, fisk, kjøtt, kylling og egg. Du kan gjerne ha saus til. Det er viktig at du også spis grønnsaker. Ha gjerne litt olje over for å auke energiinnhaldet i maten.

  • Auk fettinntaket noko, fortrinnsvis i form av det sunne einumetta eller fleirumetta feittet. Gode kjelder er olje, mjuk margarin, feit fisk, majones, majonespålegg, avokado, nøtter og frø. Feitt aukar energiinnhaldet i maten utan at volumet aukar så mykje. Bruk eit godt lag mjuk margarin eller majones på brødet og strø nøtter og frø på salaten, eller ha det i gryteretten. Bruk olje- eller majonesbasert dressing på salaten og grønsakene. Bruk gjerne avokado som pålegg og i salater. I yoghurt kan ein ha ei spiseskei oliven- eller rapsolje for å auke energiinnhaldet.

  • Inkluder gode proteinkjelder som reinskåra kjøtt, kylling/kalkun og fisk av alle slag, egg og meieriprodukt i måltida.

  • Drikk gjerne vatn mellom måltida, men ikkje så mykje i samband med måltidet. Bruk heller juice eller mjølk til maten, det gir ekstra kaloriar.

  • Tren regelmessig og gjerne styrketrening.

  • Unngå snacks, godteri og brus/saft. Dei inneheld mykje sukker og ugunstig feitt, men lite vitaminar og mineralar.

 

Om dette ikkje hjelp, prøv å ete litt meir til kvart måltid og/eller et fleire mellommåltider.

Vær snill mot deg sjølv og ta vare på deg sjølv.

Husk at vekta ikkje definerer kven du er som person. Å sjå ned på seg sjølv fordi ein er undervektig, gjør sjeldan ting betre.

Aksepter at du er som du er og bestem deg for at du skal ha ein sunn livsstil. Ein bieffekt av det å ha ein sunn livsstil vil være ei normal vekt.

Uavhengig av vekta di er det viktig å ha god sjølvtillit. Det får du blant anna ved å være saman med personar som du trivast med og ved å være snill og god mot deg sjølv.