Fastlegen din hjelper deg med det meste av fysiske og psykiske plager. Fastlegen kan sende deg videre til spesialister, for eksempel psykolog. Det er frivillig å være med i fastlegeordningen. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til.

Hvordan bestiller du time hos fastlegen din?

Du kan ringe til fastlegekontoret der legen din jobber og bestille en time. De vil spørre hva det gjelder og det gjør de for å vurdere hvor fort det er nødvendig at du får time.

De som jobber på legekontoret har taushetsplikt og legen kan ikke fortelle noe til foreldrene dine dersom du ikke ønsker dette.

Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 eller gå inn på Helsenorge.

FAKTA

Det er samme telefonnummer til legevakten i hele landet: 116 117

Det er ofte lettere å komme til lege når man er med i fastlegeordningen.

Fastlegen har man ofte over tid, og det kan være en fordel at en lege kjenner din sykehistorie for å kunne følge deg godt opp.

Fastlegen har taushetsplikt og når man er over 16 år kan ikke legen si noe til foreldre uten samtykke fra ungdommen selv.

I en nødsituasjon kan en ringe telefon 113

Hvordan bytter du fastlege?

Du kan bytte fastlege på helsenorge. Der kan du søke etter fastleger etter forskjellige kriterier. Når du er over 16 år kan du selv bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger i kalenderåret.

Helsenorge kan du og se fastlegens adresse og telefonnummer, melde deg inn eller ut av fastlegeordningen, se hvor mange fastlegebytter du har igjen, og se hvem du har hatt som fastlege tidligere.

Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledige plasser på listen sin. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen og innbyggere som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere. Det er også mulig å sette seg på venteliste hos fastlege.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, anbefaler vi deg å ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 eller gå inn på Helsenorge.no.

Får min nye fastlege tilgang på journalen min?

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen.

Hva koster time hos fastlegen?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen.

Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
  • gravide på svangerskapskontroll
  • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

Taushetsplikt

Fastlegen din har taushetsplikt. Ungdom over 12 år kan gå til legen uten at foreldrene trenger å vite om det. Det kan gjøre det lettere når det faktisk er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år.