Hopp til hovedinnholdet

Ulike typer UV-stråling

Jente soler seg (colourbox.com)
UVB: Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir solbrent når vi er uforsiktige med solingen.

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med høyere energi (og kortere bølgelengder) enn synlig lys. Det finnes tre ulike typer UV-stråling: UVA, UVB og UVC.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente soler seg (colourbox.com)
UVB: Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir solbrent når vi er uforsiktige med solingen.

UVA-stråling

UVA-stråling ligger nærmest det synlige lyset og er UV-strålingen med minst energi. Det er UVA som gir selve brunfargen når vi soler oss. Brunfargen kommer av at pigmentet melanin mørkner ved UVA-bestråling. Størstedelen av UV-strålingen fra solen som når jorden er innenfor UVA-delen av spekteret, ca. 98 % i Norge om sommeren.

UVB-stråling

UVB-strålingen har høyere energi enn UVA. Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir solbrente når vi er uforsiktige med solingen. UVB-stråling over litt tid gjør også at det ytterste hudlaget blir tykkere. Dette gir en viss beskyttelse mot videre UV-stråling.

Bare en liten del av UV-strålingen som når jorda, er UVB. Ozonlaget hindrer 70-90 % av UVB-strålingen fra sola i å nå jordoverflaten. I Norge om sommeren utgjør UVB ca. 2 % av UV-strålingen.

UVC-stråling

UVC-stråling er mest energirik. Denne strålingen absorberes av ozonlaget og andre gasser i jordens atmosfære og når ikke jordoverflaten. Kunstig fremstilt UVC benyttes til sterilisering av vann og ulike instrumenter i industrien. UVC-stråling gir kun overflatiske effekter.

Sist oppdatert:
07.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

 er det ikke farlig å gå på diskotek, og å bruke UV-lamper mot depresjon?
Hei Vi kjenner ikke til at det forekommer stråleskader ved bruk av vintersol eller diskoteklys. Det viktige er at du er forsiktig med å utsette hud...
Bor i et område med mye radon.
Hei Takk for spørsmålet ditt!Først og fremst må du snakke med foreldrene dine om dette. Dersom dere har foretatt radonmåling i huset, og vet hvo...