Hopp til hovedinnholdet

Giftige stikk og bitt

Veps (colourbox.com)
STIKK: Vepsestikk er ubehagelig, men ufarlig for de fleste. Men noen er allergiske for insektgiften, og for dem kan et stikk gi allergisk sjokk.

Hva gjør du om du blir bitt av en hoggorm, blir brent av brennmanet, får vepsestikk eller får flått?

Ta kontakt med Giftinformasjonen 22591300 eller lege for råd. Du kommer til legevakten der du bor om du ringer 116 117. Ring 113 ved akutt forgiftning og/eller alvorlige symptomer.

Offentlig og kvalitetssikret
Veps (colourbox.com)
STIKK: Vepsestikk er ubehagelig, men ufarlig for de fleste. Men noen er allergiske for insektgiften, og for dem kan et stikk gi allergisk sjokk.

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Maneter

Forbrenninger med brennmaneter forekommer relativt ofte om sommeren.

Brennmaneter inneholder en gift som er sammensatt av forskjellige stoffer. Giften frigjøres fra celler i tentaklene, også kjent som brenntrådene.

De ”norske” brennmanetartene gir sjelden alvorlige forbrenninger.

Huggorm

​Vi har en giftig slangeart i Norge, huggorm (Vipera berus). Huggorm trives i skog og mark. Huggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter.

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand. Hvor alvorlig forgiftning hoggormbittet gir, avhenger blant annet av alder, vekt, helsetilstand, hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (= tørre bitt), og ingen reaksjon oppstår.

Fjesing

​Fjesing (Trachinus draco) er en fisk som har giftpigger. Fjesingen er 30-40 cm lang, grønnlig gylden og med brungrønne striper. Er du uheldig og stikker deg på den kan det blant annet føre til intens smerte i stikksåret og enkelte ganger til hevelser og rødhet rundt stikkstedet.

Av og til kan man få en generell uvelhetsfølelse som for eksempel kvalme, hodepine og frysninger.

Flått

​Flåtten i seg selv er ikke giftig, men under blodsuging kan den overføre sykdomsfremkallende virus og bakterier til mennesker og dyr.

For å redusere muligheten for flåttbitt bør man bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når man ferdes på områder med mye flått.

Man kan også redusere risikoen for flåttbitt hvis man i områder med mye flått går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.

Veps og bie

​Vepsestikk og biestikk hører dessverre like mye til sommeren som jordbær og måkeskrik. Å bli stukket av veos, bie eller humle er som oftest bare ubehagelig, men av og til kan livstruende reaksjoner oppstå. Noen mennesker er allergiske for insektgiften og for dem kan et stikk gi allergisk sjokk, også kjent som anafylaktisk sjokkm en alvorlig reaksjon som i verste fall kan være livstruende.

På helsenorge.no finner du informasjon om ulike typer bitt, stikk og forgiftninger.

Ta kontakt med Giftinformasjonen 22591300 eller lege for råd. Du kommer til legevakten der du bor om du ringer 116 117. Ring 113 ved akutt forgiftning og/eller alvorlige symptomer.

Kilder:
Sist oppdatert:
08.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Fikk litt blekk fra en penn på leppa, er det farlig?
Hei jente 14 år. Takk for spørsmålet ditt!Jeg kan berolige deg med at det ikke er farlig. Mengden blekk er så liten at den ikke utgjør noen fare...
Overdose med D-vitaminer
Hei Fint at du velger å kontakte oss på ung.no Å ta store doser D-vitamin over tid, kan føre til blant annet skader på nyrene, diare og kvalme....
Kan hoggormer spises?
Hei gutt (16) Hoggormer er fredet i Norge og det er ikke lov å drepe eller spise dem (viltloven). Men hvorvidt det er farlig å spise hoggormer, ha...
Er det farlig å røyke tørket kjuke fra trær?
Hei Du trenger ikke å være redd for at kroppen har fått alvorlig helseskade ved å prøve én gang, men du bør ikke gjøre det igjen. Røyking e...
Er det ulovlig og eie oljeplaten Ricinus communis
Hei   Oljeplaten Ricinus communis er en plante som brukes til utvinnelse av olje til medisinsk bruk. Helseplager som blant annet eksem, herpes og s...
Jeg er veldig redd for bier, veps og humler. Jeg ble stukket av en humle da jeg var 3 år. Kan det være årsaken til at jeg er så redd?
Hei Mange er redd for å bli stukket av veps, humler og bier. Det er helt normalt. Ikke alle har vært stukket av det tidligere eller har kjent på k...
Har spist en boks med vaselin og kaster opp fortsatt en uke etter.
HeiDet er nok godt mulig at magen din har kommet i ulage av dette, og at det er dette som er årsaken til at du kaster opp.  Jeg vil jo tro at dette ...
Hva skjer hvis en psykisk frisk person tar antipsykotika?
Hei Hvis en frisk person tar antipsykotika, vil den personen kunne få kraftige bivirkninger, slik som en person som trenger medisinen, også kan få...
Overdose paracet
Hei Du kan få en alvorlig forgiftning og stor leverskade av overdose med Paracet.  Se mer info fra helsenorge.no og på helsebiblioteket om dette. ...
Hva kan skje om jeg blir tatt for å drikke antibac på skolen?
Hei Vi kan ikke svare helt sikkert på hva skolen gjør om du blir tatt i å drikke antibac på skolen. Men vi antar at det er sannsynlig at de vil k...
For stor dose methotrexat, hva kan skje?
Hei jente Du spør om hva som kan skje hvis man tar for mye methotrexat. Først må jeg påpeke at vi her i ung.no får ikke stilt deg oppfølgingssp...
Utslett etter insektsbitt
Hei,    og takk for spørsmålet.    Dette er det vanskelig å svare på uten å se utslettet med egne øyne. Det er mange kryp i skogen som k...
Jeg er redd for og få flått og bli kjempe syk
Hei Hvis du går mye i skogen, er det jo en liten mulighet for å få flåttbitt.  Det er en god regel å sjekke over armer, ben mm for å se etter ...
Er det farlig å få det røde på fyrstikken på hendene?
Hei! Det er ikke farlig å få det røde på hendene. I følge giftinformasjonen kan et barn spise 20 slike fyrstikkhoder uten at det er gifitig Du k...
Hvor biter flåtten mest, på tynn, eller fuktig hud?
Hei jente 16 år. Takk for at du kontakter Ung.no. Flått kan feste seg på alle typer hud på hele kroppen der den kommer til, så det er dessverre...
Svimmel, endret lydoppfatning og muskelsvakhet etter inntak av medisin 
Hei Symptomene du beskriver høres ut som vanlige bivirkninger av medisinen. Det betyr ikke at du er allergisk. Bivirkninger er uønskede virkninger ...
Da jeg var 3-5år så fikk jeg i meg 1mnd's forsyning av p-piller kan dette påvirke meg noe?
HeiHelsedirektoratet informere om at inntil 20 P-piller regnes som lite farlig for små barn å få i seg og det er jo omtrent det du fikk i deg som b...
Drikke råolje
Hei Råolje er giftig. Det er svært farlig å drikke det. Det kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Det Irriterer huden. D...
Se alle