Det er viktig at du kan iverksette livreddende tiltak så tidlig som mulig. Der og da er du det viktigste leddet i kjeden som redder liv.

Forkortelsen BLÅS er en viktig huskeregel. Det står for Bevissthet, Luftveier, Åndedrett og Sirkulasjon. Sjekk om personen er ved bevissthet, har frie luftveier, om personen puster eller har større pågående blødninger.

Hvis noen av disse funksjonene er truet må nødvendige tiltak iverksettes og hjelp må tilkalles umiddelbart.

Dobler sjansen for overlevelse

Riktig førstehjelp en bevisstløs person er avg​​jørende for utfallet.

Ved plutselig hjertestans vil hjerte- lungeredning med god kvalitet minst doble sjansen for at den som rammes kan overleve. Se veileding under fanen Hjerte- og lungeredning for voksne.

Ved kritiske situasjoner skal man raskest mulig ringe 113. Telefonsamtalen din vil bli koblet til nærmeste nødsentral og du vil raskt oppnå kontakt med helsepersonell.

De som svarer telefonen har lang erfaring innen akuttmedisin og vil veilede deg for at du skal kunne gi best mulig hjelp.

Ringer du fra en fasttelefon kan de raskt lokalisere hvor du er, ringer du fra mobil, må du opplyse om hvor du og den skadde/syke er. ​

FAKTA

Sjekk hvordan du gjør hjerte-lungeredning på en voksen Sjekk hvordan du gjør hjerte-lungeredning på et barnn

Å hjelpe en voksen

Når hjertestans inntreffer er det avgjørende å starte hjerte- lungeredning med en gang. Hvert minutt teller, og sjansen for å overleve synker dramatisk for de som ikke får hjelp.

Det kan hende at noen du kjenner eller nær familie får hjertestans. Det er derfor viktig at du vet hva du skal gjøre om det verst tenkelige skulle skje

Det er tungt å utføre hjerte- og lungeredning. For å tilstrebe best mulig kvalitet bør man bytte på å komprimere hvert tredje minutt dersom man er flere tilstede. Pass på å bytte slik at en tar over når den andre blåser inn, på den måten unngår dere stopp i redningen.

Dersom det er smittefare eller andre grunner til at man ikke er villig til å utføre innblåsninger, anbefales det å gi brystkompresjoner til hjelpen kommer frem. Men man bør etterstrebe at hjerte- og lungeredning blir utført med innblåsninger.

Det er viktig å holde kontakten med 113 helt frem til hjelpen kommer. Du vil få råd og veiledning underveis.​

Å hjelpe et barn

Når det oppstår hjertestans hos barn skyldes det som oftest drukning,​ eller at de har satt noe i halsen. Ved hjertestans hos barn skal man derfor starte med fem innblåsninger før man fortsetter med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger på vanlig måte.

Hvis man er alene anbefales det at man utfører hjerte- og lungeredning i ett minutt før man bruker tid på å tilkalle hjelp​.

For detaljerte tegninger og beskrivelser av hjerte- og lungeredning på barn og voksne, se Helsenorges hjemmesider.