Alle har noen gode egenskaper de kan være stolte av. Kanskje du er flink til å lytte til vennene dine? Kanskje ler du mye og sprer godt humør? Eller kanskje du har god fantasi?

Det finnes mange ting du kan være god til som du kanskje ikke tenker så mye over i hverdagen.

Hvordan er selvfølelsen din?

Når man har dårlig selvfølelse, føler man seg ofte mislykket, at man aldri er bra nok eller synes selv at man er stygg. Kanskje sammenligner man seg med andre hele tiden.

Noen snakker stygt om andre for å føle seg bedre. Andre gjør ting man egentlig ikke vil, for å vise seg fram for andre.

Kanskje gjør man det andre forventer, og oppfører seg sånn man tror andre vil at man skal være, istedet for å være seg selv.

Bli bevisst på hvordan du tenker

Ved å stille deg selv noen spørsmål blir du mer klar over hvorfor du tenker som du gjør. Da kan du i neste omgang prøve å bestemme deg for å tenke litt annerledes.

Det er nemlig lettere å endre måten du tenker på hvis du vet hvorfor du tenker og føler som du gjør.

Noen av spørsmålene under er knyttet til vennskap og kropp. Prøv dem gjerne også på andre ting i livet ditt, som for eksempel skole, fritid eller utseende.

FAKTA

Prøv å finn ut hvilke situasjoner som skaper negative tanker. Hvis du forstår tankene og følelsene dine, er det lettere å tenke på mer hjelpsomme måter.

1. Hvorfor tenker jeg som jeg gjør, eller bruker så mye tid til å tenke på

  • at jeg ikke har en fin kropp
  • at alle andre er bedre enn meg
  • at jeg er en dårlig venn
  • at jeg ikke er populær
  • at jeg ikke får til det jeg vil

2. Hvorfor bryr jeg jeg meg så mye om akkurat det jeg tenker på?

  • Er det fordi alle vennene mine snakker mye om det?
  • Er det fordi det er så mye fokus på det i media?
  • Er det fordi foreldrene mine har sagt noe om det?
  • Er det fordi jeg ønsker å være venn med en spesiell?
  • Er det fordi jeg ønsker å bli oppfattet som spesielt pen, kul, populær, grei, trofast eller snill?

Kanskje får du noen aha-opplevelser som kan hjelpe deg videre på veien mot å tenke tanker som er mer hjelpsomme. Les mer om det i artikkelen om psykologisk førstehjelp.