Hopp til hovedinnholdet

Journal og helseopplysninger

Helsejournal (ung.no)
Helsejournal

Finnes det noen journal på meg? Vet fastlegen eller helsesøster at jeg var på sykehuset og hva de gjorde med meg der? Kan jeg gå til legen og få all informasjon om helsa mi fra jeg var liten og fram til nå?

Offentlig og kvalitetssikret
Helsejournal (ung.no)
Helsejournal

Du tenker kanskje at nå i vår digitaliserte verden er det sikkert slik at informasjonen flyter mellom de ulike helseinstitusjonene man har vært i kontakt med. Kanskje er du også litt skeptisk til nettopp slik informasjonsflyt. Her får du litt informasjon om hvordan det fungerer og om hva som er andres ansvar og ditt ansvar med hensyn til opplysninger om din helse og sykdom.

Ulike journaler

Hos alle i helsevesenet du har vært i kontakt med blir det opprettet en journal. Hvis du ikke selv har bedt om å få oversendt informasjonene fra et sted til et annet, så har de ikke blitt samlet. Unntaket er hvis du har blitt henvist til en spesialist. Da vil epikrisen der det står en oppsummering av hva som er funnet eller gjort, bli sendt til henvisende lege og hvis du ønsker, kopi til fastlegen din. Du har også selv anledning til å be om at informasjon sendes fastlegen din, og du har rett til å få en utskrift selv. Hvis du har byttet fastlege, vil også den gamle informasjonene bli liggende hos den tidligere fastlegen hvis ikke du selv ber om å få den oversendt. Det kan være en fordel å beholde samme fastlege over tid, hvis du ønsker at mest mulig helseinformasjon skal være samlet på et sted. Hvis fastlegen din slutter, og en annen lege overtar fastlegelisten hans/hennes, vil journalen din også bli med over til den nye legen.

Hvis fastlegen din har en fellespraksis med andre fastleger, har de ofte et felles journalsystem, slik at de andre legene der også kan se journalen din hvis du ved en anledning er hos en av dem. På helsestasjonen vil de også ha en eller flere journaler på deg. Helsestasjonsjournalen har fulgt deg fra du ble født og ut ungdomsskolen. Har du flyttet, har den mest sannsynlig blitt oversendt til ny helsestasjon eller ny skolehelsesøster. Foreldrene dine har da antagelig godkjent en slik oversendelse. Den blir så oppbevart videre på den helsestasjonen/skolehelsetjenesten du tilhørte da du avsluttet 10.klasse. De fleste journaler er nå elektroniske, men det vil også mange steder finnes en del gammel informasjon i papirjournaler.

Lurt å lage seg en helsemappe

Hvis du ikke allerede har det, er det lurt å lage en helsemappe, -en mappe eller perm der du samler alt som har med helsa di å gjøre. Det kan være vaksinekort (les mer om det siden), det kan være utskrifter av epikriser, blodprøvesvar, røntgensvar, resepter, helsetrygdekort. Det er du som har størst mulighet til- og ansvar for å ha oversikt over din helse.

Vaksinekort

Når du gikk ut av 10.klasse vil du ha fått et vaksinasjonskort, som er en oversikt over alle vaksinene du har fått på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Kanskje har du også vært på vaksinasjonskontor og fått reisevaksiner, og da fått et eget vaksinasjonskort med oversikt over det. Vaksinene du har fått på helsestasjon og i skolehelsetjenesten er også registrert inn i et sentralt vaksinasjonsregister, SYSVAK, og helsestasjoner og sykehus i hele landet kan hente ut oversikten derfra hvis du trenger det siden. Reisevaksinene du har fått er ofte kun registrert i journal der du har tatt dem og i det vaksinasjonskortet du da har fått. Vaksinasjonskort er det viktig å ha med sammen med passet på reise, spesielt utenfor Europa. Husk også at mange vaksiner må oppfriskes hvert 10.år. Les mer om reisevaksiner her.

Helsetrygdekort på reisen

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111. Du bør ha kortet med deg ved reiser i EU/EØS-området og Sveits. For dem som er bosatt i Norden er det ikke nødvendig å fremvise kortet når de søker medisinsk behandling i andre nordiske land. Du kan bestille helsetrygdkort på HELFO

Begrenset innsyn i journaler.

På helsestasjonen, sykehus og andre steder der det er flere ansatte, vil det være begrensninger på hvem som kan lese hva i journalen din. Du skal også selv kunne be om at innsyn begrenses. På elektroniske journaler er det også loggføring, slik man kan gå inn å se alle aktivitet som har vært i journalen.

Din innsynsrett i journalen

Hovedregelen er at når du er over 16 år, er det bare du som har innsyn i din journal. Du må spørres hvis for eksempel foreldre skal kunne se. Når du er under 16 år har du også rett til å se hva som blir skrevet i journalen din, men ikke "selvstending" innsynsrett som betyr at innsynsretten deles med dine foresatte. Se mer info nedenfor.

Du har også rett til å få utskrift av journalen din. Helseinstitusjonene kan ønske å lese journalen sammen med deg for å svare på spørsmål og oppklare evt. misforståelser før du får en utskrift. Det er vanlig å måtte betale en liten sum for en journalutskrift.

Foreldres innsynsrett i barns journal

Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres. Eksempel på dette er opplysninger om lettere psykiske problemer pga mobbing, problemer hjemme og kjærlighetssorg. Dette gjelder også opplysninger om seksuell helse, prevensjon og lignende. Foreldrenes innsynsrett må ses i sammenheng med barns selvbestemmelsesrett . I visse tilfeller kan barns selvbestemmelsesrett gå foran foreldres rett til å samtykke til helsehjelp på barns vegne før de fyller 16 år.

Rettighetene er hjemlet i Lov om Pasientrettigheter og i Forskrift om pasientjournal

Signatur Redaksjonen, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Jenta
0
30.07.2013 09:55:56
Hei jeg er ei jente på 14 år jeg har fått sopp i underlivet mitt hva skall jeg gjøre hilsen en en bekymret jente (Red. Du kan stille spørsmål om kropp på www.klara-klok.no)
Thomas
3
13.04.2012 14:05:00
JEG HAR LETET LENGE ETTER FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL.
I. c. wiener
2
01.12.2010 22:28:00
Leger er digg ikke leker

Spørsmål og svar

Er det gratis lege for barn under 12 eller 16 ?
Hei Det er ingen egenandel hos legen når du er under 16 år.  Det kan imidlertid hende at du må betale litt (kanskje mellom 30 og 80 kroner) hvis ...
Oversendt journal til ny fastlege.
Hei Du har rett til kopi av journal når du ber om det.  Evt. må du betale litt for å få det.  Du bestemmer også selv om din journal skal vider...
Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?
Hei Du forteller at du ikke ønsker å gå til fastlegen din siden det er naboen din. Forstår at det kan bli litt nært å ha en fastlege som er nab...
Har man rett til å få slettet opplysninger i legejournal?
Hei Ifølge pasientrettighetsloven § 5-2 kan du kreve at opplysningene i din journal rettes eller slettes etter reglene i helsepersonelloven § 42 t...
Hvem kan se min journal?
Hei! Hvis du går til en psykolog som er tilknyttet et sykehus (som DPS) så vil journalen din bli liggende i sykehuset sine pasientjournaler. Det sa...
Er det dumt å fortelle legen at jeg har røyket hasj?
Hei! Legen din har taushetsplikt. Det betyr at legen ikke kan gi informasjon om det du har fortalt videre til noen. Det er et par unntak fra taushet...
Kan foreldre nektes kontakt med helsevesenet når jeg er alvorlig syk? 
Hei Jeg skjønner godt at du ønsker distanse, og alle har rett til et privatliv. Samtidig skal foreldre kunne ivareta foreldreansvaret sitt, og da e...
Hvordan kan jeg finne ut hva slags diagnoser jeg har?
Hei Så flott at du spør om dette, det tror jeg det er mange som lurer på. Som pasient har man en del rettigheter, blant annet har du rett til å f...
Kutt som fortsatt blør
Hei Det er bra at du ser alvoret i dette og tar ansvar for å få legebehandling av kuttet.  Helsepersonell har taushetsplikt, men når du er under ...
Har lenge slitt med stress, urolighet, temperament og masse dritt.
Hei jente 14 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det og at du spør oss om råd. Jeg skal forsøke å sva...
Mye sliten og vondt i hodet. 
Hei Det er synd at du ikke har fått svar du er helt fornøyd med, her på ung.no. Det kan være litt vanskelig for oss å gi gode svar, når vi ikke...
Kan jeg nekte innleggelse på sykehus etter fylte 16 år?
Hei Alle barn og unge skal bli hørt i norsk helsevesen. I pasient- og brukerrettighetsloven står disse rettighetene listet opp.  For å si det en...
Vil læreren din noe om selvskading til foreldrene mine?
Hei Lærerne har taushetplikt på den måten at de ikke kan gi informasjonen videre til andre uten samtykke fra deg, men de har også en plikt til å...
Hvor kan jeg se legejournalen min?
Hei Det er ulike journaler hos ulike leger og andre i helsevesenet du har vært hos. DU har innsikt i dem.  Ingen andre.  Skal andre se dem, må du...
Kan de se st jeg har røykt hasj og drukket Lean, fordi de tar jo blodprøve?
Hei jente 14 år. Takk for at du skrev til ung.no   Når man skal ta blodprøver for å se ernærings-status, tar man ikke blodprøver for noe ann...
Sikkerhetsklarering i forsvaret.
Hei gutt 19 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Du forteller om en psykolog som da du var 15 år sa du var "helt på grensen" til aspberger. Dette...
Se alle