Vet du at du er helserettslig myndig når du fyller 16 år? Det betyr for eksempel at du har rett til å bestemme selv om du skal ha behandling, og ikke minst hvem som skal vite hva om helsen din.

Det finnes noen unntak. Du kan for eksempel ikke bestemme selv at du ikke skal motta kreftbehandling eller få blodoverføring når du er 16 år. I slike tilfeller er det de som har foreldreansvaret for deg bestemmer. Foreldreansvaret gjelder frem til du er 18 år.

Som barn eller ungdom har du en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester, for eksempel hvis du må til lege eller sykehus.

Under følger en liste med barn og unges mest sentrale rettigheter ved et lege- eller sykehusbesøk:

 • Du har rett på å få nok informasjon om helsetilstanden din, rettighetene dine og hva behandlingen går ut på i en form som du forstår. Dette skal bidra til at du selv kan gjøre et valg og gi helsepersonell tillatelse til å behandle deg.
 • Rett til å si din mening og bli hørt uavhengig av alderen din.
 • Rett til å være med på å bestemme ditt eget helsetilbud. Det vil si at du skal bli tatt med på råd. I tillegg skal ditt ønske om å ha foreldre til stede under behandling som regel godtas.
 • Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. Det vil si at du kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din.
 • Rett til informert samtykke. Dette betyr at du må ha fått nok informasjon om helsetilstanden din og hva behandlingen går ut til at du kan gjøre et valg og gi tillatelse til behandling.
 • Helsepersonell har taushetsplikt. Det vil si at de som jobber hos legen eller på sykehuset må holde opplysninger om deg hemmelig for andre. Som hovedregel har helsepersonell likevel en plikt til å informere foreldrene dine dersom du er under 16 år. Dersom det er nødvendig for at foreldrene dine skal oppfylle sine plikter som foreldre, kan de også få informasjon når du er mellom 16 og 18 år.
 • Rett til individuell plan dersom du har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester. Det vil si at du får en plan som er tilpasset deg.
 • Du har rett til helsestasjon og skolehelsetjeneste i tillegg til fastlege.
 • Barn og unge har rett på spesiell tilrettelegging på sykehus. Dette kan være at du, så langt det lar seg gjøres, skal legges inn på en barneavdeling. Du har rett til å ha minst én av foreldrene dine hos deg under oppholdet. Du har rett til et undervisningstilbud tilpasset alder og utvikling.
 • Hvis du er under 23 år og sliter med psykiske lidelser eller er avhengig avrusmidler har du rett til at spesialisthelsetjenesten vurderer helsetilstanden din innen 10 arbeidsdager fra henvisningen din er mottatt der.
 • Helsepersonell skal bidra til at barn med foreldre som er syke, får informasjon og nødvendig oppfølging som de har behov for som følge av foreldrenes tilstand.