Hopp til hovedinnholdet

Omskjæring av gutter

Skalpell (colourbox-com)
HYGIENE: I Norge i dag utføres flere rituelle omskjæringer av helsepersonell med smertelindring, mens noen fortsatt gjør det på den tradisjonelle måten.

I Norge omskjæres omlag 2000 guttebarn hvert år. De fleste omskjæres av rituelle grunner av jødiske eller muslimske foreldrene. Det finnes også medisinske grunner til omskjæring.

Offentlig og kvalitetssikret
Skalpell (colourbox-com)
HYGIENE: I Norge i dag utføres flere rituelle omskjæringer av helsepersonell med smertelindring, mens noen fortsatt gjør det på den tradisjonelle måten.

Foreldrene mener ved rituell omskjæring at praksisen er en del av religionen og tradisjonene de ønsker å følge, men du skal vite at rituell omskjæring kan ikke utføres mot din vilje.

Noen omskjæres fordi det er medisinske grunner til å gjøre det, for eksempel ved for trang forhud (fimose). Da kan det gjøres et snitt som gir større åpning, eller forhuden opereres helt eller delvis bort av medisinske grunner.

Kommer DU fra et trossamfunn der omskjæring av gutter praktiseres? Er du omskjært eller har dine foreldre bestemt at du skal omskjæres? Vurderer du selv å bli omskjært eller kanskje om dine barn skal omskjæres når den tid kommer? Nedenfor kan du lese noe fakta om omskjæring, samt noen argumenter som brukes for eller imot praksisen.

Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar.

Debatten om rituell omskjæring

Rituell omskjæring er en praksis som er mye diskutert, da inngrepet er permanent og gjøres på barn som ikke har samtykkekompetanse. Mens noen hevder at omskjæringen er nødvendig fra deres religiøse ståsted, mener andre at å omskjære barn er et overgrep mot barn som ikke får mulighet til å bestemme over sin egen kropp.

Hva skjer?

Man skjærer eller klipper vekk forhuden på penis hos en baby, gutt eller mann. En annen teknikk er at en plastring settes rundt penishode innenfor forhuden og at en trå deretter knyttes utenfor forhuden, rundt ringen. Ringen og restene av forhuden støtes av etter en ukes tid. Hudbiten som fjernes ved omskjæring tilsvarer i areal på størrelsen med en femtilapp.

Hvem praktiserer rituell omskjæring og hvordan begrunnes praksisen?

Omskjæring er i dag vanlig blant jøder og muslimer, men praktiseres også blant kristne enkelte steder. Mens jødene fortrinnsvis omskjærer den 8 dagen etter fødselen, varierer alderen på når muslimske gutter omskjæres fra 0 til rundt 12 år. Jødene viser til første Mosebok (kap. 17, vers 9-11) som begrunnelse for hvorfor guttene skal omskjæres. Blant muslimene blir praksisen sett som «sunna», og er begrunnet i religiøse tekster. Koranen, som er den mest sentrale skriften for muslimene, nevner imidlertid ikke noe om omskjæring av gutter. Både blant jøder og muslimer er det enkelte som er imot omskjæring.

Noen vil hevde at omskjæring av gutter ikke handler om religion, men om tradisjoner i de gamle samfunnene som fantes da de religiøse tekstene ble til. Ritualet med å omskjære gutter er beskrevet 4300 år før år 0.

Smertelindring under inngrepet

Rituell omskjæring har tradisjonelt vært gjort uten smertelindrende midler. I Norge i dag utføres flere rituelle omskjæringer av helsepersonell med smertelindring, mens noen fortsatt gjør det på den tradisjonelle måten. Noen gutter blir også tatt med til opprinnelsesland der omskjæringen blir foretatt. Dette kan da være som del av et overgangsrituale fra barn til voksen, som blir sett på som en manndomsprøve som skal foretas uten smertelindring og uten å gi uttrykk for smerten.

Hva sier norsk lov om omskjæring av gutter? Og hva med barns rettigheter?

I Norge mener mange at rituell omskjæring av gutter bør reguleres i norsk lovverk, enten ved krav om tiltak som skal forhindre at gutter blir utsatt for omskjæring eller tiltak som skal hindre fare/smerte på grunn av uforsvarlig rituell omskjæring eller ved et lovforbud og en nedre aldersgrense for når omskjæringen kan foretas (en alder der gutten selv kan bestemme).

Lov om rituell omskjæring av gutter er ment å sikre at omskjæring av gutter skal utføres på en forsvarlig måte, samt sikre at et tilbud om rituell omskjæring av gutter er tilgjengelig, ved at det skal utføres av leger eller under tilsyn av lege. Legene har imidlertid reservasjonsrett. De regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det, kan få utført rituell omskjæring av gutter.

I barnekonvensjonen artikkel 12 står det at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Gutter som omskjæres i lav alder får ikke denne muligheten til å si sin mening eller bli hørt. I en FN- rapport fra 2012 "Violating children’s rights: harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition" omtaler FN rituell omskjæring av gutter som et overgrep mot barn som bør stoppes.

Hva mener Barneombudet

I Norden mener de barnemedisinske fagmiljøene og alle barneombudene at man bør innføre aldergrense på omskjæring (ca. 18 år) slik at gutten selv som voksen kan bestemme om han vil eller ikke vil omskjæres. Ingen barneombud har ennå fått denne loven innført. Les mer om omskjæring av gutter på barneombudet.no

Er forhuden unyttig?

Forhuden på gutter/menns penis har en funksjon blant annet som en beskyttelse, og det er derfor alle gutter er født med forhud. Også jenters klitoris er beskyttet av en forhud. Det samme er tilfelle med alle andre pattedyr med utvendige kjønnsorganer. Forhuden er hos alle kjønn en viktig del av kroppen fordi den har en funksjon.

Forhuden er ikke bare en hudfold. Penishodet er i virkeligheten et indre organ gjemt i forhuden, og derfor skal det beskyttes ellers «tørker» det ut. Når forhuden er skåret bort forsøker kroppen selv å kompensere for den manglende beskyttelse ved å produsere et lag hud. Dette gjør at den nye overflaten på penishodet blir mindre følsomt.

Påvirker omskjæring seksuallysten eller følsomhet?

I forhuden, som beskytter penishodet, sitter det en rik mengde nerver. Når forhuden skjæres av, fjernes samtidig disse fintfølende nervene. Dette er spesialiserte nerver som formidler lette berøringer. Forhuden bidrar vesentlig til nytelse under seksuell stimulering. Intakt forhud stimulerer både mannen og hans partner ved den såkalte «gliding movement». Menn som er omskåret kan oppleve å «være mer utholdende» på grunn av redusert følsomhet, enkelte kan slite med å oppnå orgasme.

Er det noen risiko ved rituell omskjæring?

Det kan være risiko for blødninger og infeksjon i forbindelse med selve omskjæringen. Ulykker har skjedd i Norge i forbindelse med rituell omskjæring, som har hatt døden til følge. I tillegg vil barnet oppleve smerte dersom det ikke brukes smertelindring. Større gutter som ikke selv ønsker å omskjæres kan oppleve foreldrenes avgjørelse om at han skal omskjæres som et overgrep. Dersom for mye hud fjernes under omskjæringen kan dette føre til feilstillinger og arrdannelse på penis. Til tross for noe risiko, skjer de fleste omskjæringer uten komplikasjoner i etterkant.

Jeg er omskåret

Hvis du er omskåret er du ikke alene. Omtrent én av tre menn i hele verden er omskåret. Selv om du ikke har forhud lenger er det ikke noe feil med deg. De fleste som er omskåret har det nok helt bra med seg selv og er fornøyd med å være omskjært. Noen sitter imidlertid igjen med en opplevelse av å ikke være hel eller at dette er noe foreldrene har gjort uten at det de selv ønsket det. Hvis du plages av det at du er omskjært, er dette noe du kan snakke med din fastlege om, med helsesykepleier på skolen eller med helsestasjon. Hvis du opplever at det at du er omskjært medfører problemer for ditt seksualliv, kan det være lurt å snakke med en fagperson som har sexologisk forståelse. Du kan få gode råd og hjelp.

Jeg skal omskjæres

Dersom du vet at dine foreldre planlegger å omskjære deg, men ikke selv ønsker dette, er det viktig at foreldrene dine får kjennskap til at dette er noe du ikke ønsker. Å omskjære gutter er i utgangspunktet ikke forbudt i Norge, men rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje. Det står i lov om rituell omskjæring av gutter. Et barn har rett til å bli hørt, et prinsipp som går igjen i det norske lovverket. Foreldre bør ta utgangspunkt i dette når de bestemmer noe på vegne av barnet. Dersom du er redd for selv å si det, er det lurt å snakke med noen andre voksne som kan hjelpe deg. Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier på skolen eller på helsestasjonen om dette. Hvis du frykter dine foreldres reaksjoner nå de får vite om din motstand mot å omskjæres, dersom du føler deg utrygg hjemme eller frykter å bli tatt med til utlandet for å omskjæres mot din vilje, kan du kontakte barnevernet i din kommune. Dette er også noe som helsesykepleier kan hjelpe deg med.

Jeg vurderer å omskjære min sønn

Dersom du vurderer å omskjære din sønn er det viktig at du setter deg godt inn i hva en omskjæring kan innebære av risiko samt hvordan det kan påvirke din sønn i ettertid. Dersom barnet er lite og ikke kan ytre sin mening om omskjæring, er det vanskelig å vite hvordan sønnen din vil reagere på det å være omskjært i etterkant. Noen gutter forteller at de, når de blir større, opplever et sinne og en skuffelse over at foreldrene har omskjært han uten at det har vært noen medisinsk grunn for det. Andre igjen kan mene at omskjæringen er en del av ens identitet og religiøse tradisjon, og derfor takke sine foreldre for denne avgjørelsen. Kanskje er det riktige å vente til sønnen din er stor nok til selv å si om han ønsker å omskjæres eller ikke?

Dersom din sønn er stor nok til å si ifra at han ikke ønsker å omskjæres er det viktig å lytte til han. Å utføre en omskjæring ved tvang er ulovlig, vil være et overgrep mot ditt barn som kan ødelegge relasjonen mellom deg og han.

Kilder :

Barneombudet, Sexolog Stine Kühle-Hansen, overlege Morten Frisch og Bufdir/Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, i samarbeid med Ung.no

Høringsnotat Rituell omskjæring av gutter.

Store medisinske leksikon.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
føkk omskjærlig
0
16.04.2018 19:17:44
dette er sykt
yahya
1
31.01.2018 14:08:53
hi jeg vil omom omskjæring av hvilken sykehus jeg skal go og avatle
Terje
3
16.01.2018 14:25:04
Det er ganske sykt når kvinners kropp er beskyttet med lov, samtidig med at norske sykehus plikter å kjønnslemleste menn dersom religiøse fanatikere ber om det. Hvis noen hadde gjort det mot en voksen manns vilje så anerkjenner alle at det er grov, nedverdigende, seksuell vold. Men å utsette samme mann for samme handling er greit så lenge han er et forsvarsløst barn??????
Alex
11
17.12.2016 12:13:17
Omskjæring er noe bullshit det.
Farid
6
18.09.2016 22:57:29
Må nok minne dere om at Dere har glemt å skrive fordelene ved å fjerne forhuden, blant annet forebygger kreft sykdom ved å fjerne forhoden. Det synes jeg er litt trist at dere prøver å fremstille at dere er upartiske når dere er partiske i saken, lett å se at Dere er mot religion!
Trollcatcher
1
05.08.2017 10:21:19
Studien som konkluderte med redusert kreftrisiko ble avbrutt før den var fullført fordi man mente å ha nok positive resultater. Slik fungerer ikke seriøs forskning. Studien var dessuten relatert til seksuell aktivitet noe du bør være enig i at ikke angår spedbarn. Skulle vi dessuten drevet å kuttet bort alt en muligens kan få kreft i senere i livet så ville du ikke ha mange kroppsdeler igjen.
Nei til Omskjæring
3
03.07.2017 02:34:28
Så nettopp en dokumentar som het "the red pill". Uten forvarsel viste de omskjæring av en nyfødt gutt. Alle som ser dette vil garantert bli motstander av omskjæring. Det er umenneskelig og grusomt og kan på ingen måte legitimiseres. Det burde bli forbudt i Norge, og for all del resten av verden. Jeg kommer til å få mareritt av det faenskapet.
Kat
5
17.05.2017 04:47:57
Det er absolutt INGEN fordeler ved omskjæring, og ser du på forekomsten av kreft i penis er den omtrent den samme i land som praktiserer omskjæring som i land som ikke gjør det. Det har ikke noe med å være "mot religion", men å være for retten til å bestemme over egen kropp. Skremmende at du ikke ser dette!
Gutt (12)
3
19.02.2017 21:34:18
Jeg er enig om at det virket negativt. Jeg er omskåret av medisinsk grunn. Jeg har blitt mobbet for det faktisk. Etter første svømmetime. Men ingen bryr seg nå og tipper at alle har glemt det. Mobberne er noen duster.
Trollcatcher
1
05.08.2017 10:04:28
Tror ikke du er 12, men prøver å spre propaganda om mishandling av barn. Hva voksne velger å gjøre med seg selv får være deres sak, men voksne har å holde seg langt unna kjønnsorganene til barn.
Nitned
7
12.09.2016 21:23:56
Det er uhyrlig at helsevesenet skal dekke kostnadene ved omskjæring av rituelle/religiøse forhold. Vi har vel lange nok køer innen helsevesenet fra før, og at friske guttebarn skal omskjæres må definitivt betales av de som ønsker dette. Vi er blitt ganske håpløse i dette landet med en grenseløs snillisme
Nei
4
25.08.2015 10:36:46
De fleste blir omskjært når de er baby, så de kjenner ikke så mye. Hvis du blir omskjært når du er større, kan det gjøre litt vondt i etterkant.
Trollcatcher
3
05.08.2017 10:14:28
Før i tiden ble mange kirurgiske inngrep gjort på spedbarn helt uten noen form for anestesi (smertelindring) fordi man trodde at dem ikke kunne føle smerte. Om alle i Mosaisk trossamfunn tror på dette er høyst usannsynlig, men det er i hvertfall noe lederen i samfunnet tror på for det ga han uttrykk for i sitt høringssvar til regjeringen da det ble diskutert om omskjæring skulle tillates ved norske sykehus. Vi endte opp med å godta det på sviktende grunnlag. Selvsagt føler spedbarn likefullt smerte, at du forsøker å fremstille noe annet viser at du lever i en uviten fortid.
gut55
2
18.05.2017 13:06:37
det betyr ikke at barna får ikke vond hvis de kan ikke si det.
Feil
13
19.02.2016 21:01:07
Feil, noen barn besvimer av smertene og går i en sjokktilstand. Det er i tillegg en traumatisk opplevelse for barnet og er bevist å skade hjernen.
yup
4
23.06.2016 21:16:34
Sant.
Gutt på 15
5
01.07.2015 22:14:44
Er det mulighet og bli "u-omskjært" ? Siden når jeg var syv år gammel, ble jeg omskjært av mine muslimske foreldre, og jeg har egentlig ikke hatt noe problem med det. Men jeg har lyst å vite om det er mulig og få tilbake forhuden og fjerne det tørre på penishodet?
Leander
0
28.10.2017 15:47:39
Er det vondt å bli omskjært får man liten tiss (Red. Husk du kan stille spørsmål og få hjelp på ung.no/oss)
gutt
3
30.03.2015 12:10:57
Hei. Gjør det vondt å bli omskjært? Gjør det vondt etterpå?
Bob
4
07.11.2016 13:41:42
det gjør helt jævlig vondt., tenk deg følelsen av å kutte i pikken
Ganske
2
19.02.2016 21:12:26
Det gjør vondt i noen uker, noen kan oppleve det å vare i noen mnd. Du får medisiner som gjør det bedre, men du anbefales sterkt å unngå sex og onani i ca 2mnd så du ikke skader den ytterligere.
gutt
4
20.04.2015 20:15:29
det gjør vondt cirka tr3 dager etter det er de helt fint ,jeg er omskjært og ganske fornøyd

Spørsmål og svar

Fordeler og ulemper med omskjæring
Hei Takk for at du sender oss spørsmål. Det finnes både medisinske og religiøse årsaker til omskjæring. Fordeler og ulemper samt ulike grunner ...
Hvordan runker en gutt når en er omskjært?
Hei gutt 14! Takk for spørsmål. Gutter får en best opplevelse om en runker ved å stimulere penishodet. Er en omskjært, kan en bruke håndflaten...
Spørsmål om omskjæring av gutter. 
Hei Hvis en omskjæring må til av medisinske årsaker, er det ingen spesiell aldersgrense. Da er det det heller slik at en velger å operere dersom ...
Kva redskap bruker dei som utfører omskjering?
Hei Jeg er lit usikker på hva du spør om. Mener du omskjæring av jenter? Eller omskjæring av gutter? Du kan lese om omskjæring av både gutter...
Gutt 18: fordeler og ulemper assosiert med omskjæring? 
Hei Omskjæring av gutter er en kulturell tradisjon som er vanlig i muslimske og jødiske miljøer. I Norge er det skal inngrepet gjøres av lege el...
Jeg synes jeg har så tynn penis, hva kan jeg gjøre?
Hei Tusen takk for at du skriver til oss gutt 20 år! Det må være frustrerende for deg å tenke at din penis er altfor tynn og at det gjør at det...
Jeg hadde sex for første gang for 4 dager siden, 6 uker etter omskjæring...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   At du slet med å få boner, har ingenting med omskjæringen å gjøre, det er nok heller den psykiske...
Hva er omskjæring?
Hei Begrepet omskjæring kan brukes om omskjæring av gutter og det vi også kaller kjønnslemlestelse (omskjæring) av jenter. Omskjæring av gutt...
Øm på penishodet eter omskjæring. 
Hei Du har blitt veldig øm på penishodet, etter at du har gjennomgått omskjæringer. Like i etterkant av en operasjon kan en jo godt oppleve både...
Fortsatt trang forhud, etter operasjon.
Hei Når det «kun» har gått en uke etter operasjonen, er det litt vanskelig å si om forhuden fortsatt er for trang eller ikke. Da vil ofte områd...
Har blitt omskjært, spørsmål om dette. 
Hei Det er normalt at huden på penis, spesielt penishodet, er veldig ømt de første dagene etter operasjonen. Noen mener også at denne følsomhete...
Hvordan foregår omskjæring på gutter og omskjærer man jenter?
Hei Du kan lese om omskjæring og få svar på det meste du lurer på i artiklene jeg legger ved under svaret.   Kjenne du noen som står i fare for ...
Hvorfor kalles det Kjønnslemlestelse på jenter og ikke på gutter
Hei Det er godt spørsmål du stiller. Tidligere ble det brukt begrepet omskjæring både for gutter og jenter. Omskjæring av gutter er ganske vanl...
Lilla på penis etter omskjæring.
Hei Du er lilla på penishodet etter omskjæring for 2 år siden. Det er vanlig å være hoven, øm og ha «blåmerker» på penis i tiden etterpå, ...
Kiler på penishodet ved utløsning.
Hei Jeg vet ikke om jeg skjønte helt nøyaktig det du skrev. Men slik jeg forstod det, så kiler det (for) ubehagelig akkurat når du får utløsnin...
 Problemer med urinrøret. Omskjæring. 
Hei Du forteller at du ble omsatt for 2,5 år siden. Nå har du problemer med urinrøret: Det er klistrer seg av og til igjen, kommer grønt og av og...
Er omskåret rundt penishodet og da er jo man mindre sensetiv hvordan kan man få tilbake sensetiviteten?
Hei Hei gutt 16 år. Omtrent hver tredje mann i verden er omskåret. Hvis du opplever problemer med dette bør du snakke med din fastlege eller helses...
Jeg har en skoleoppgave om omskjæring.
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   De fleste gutter omskjæres når de er babyer. Grunner til dette kan være religion eller tradisjon i f...
Jeg ble nettopp omskjært og det tar lang tid å onanere.
Hei Takk for at du skriver til oss! Dette høres normalt ut. De første dagene etter operasjonen er penishodet veldig ømt og det kan oppleves ubeha...
Se alle