Hopp til hovedinnholdet
Ung.no på Snapchat
Nervøs jente (colourbox.com)
Nervøs jente (colourbox.com)

A-Å

Helsepersonell har taushetsplikt

Helsesøster og taushetsplikt
UNDER 16: Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre IKKE få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Mange lurer på hvor grensen går mellom hva helsepersonell ikke kan si videre og hva de må si til foreldre eller andre. Helsepersonell har en streng taushetsplikt, men også andre plikter. Her får du vite litt mer om det.

Offentlig og kvalitetssikret
Helsesøster og taushetsplikt
UNDER 16: Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre IKKE få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Streng taushetsplikt

Helsesøster og lege har, som annet helsepersonell, en streng taushetsplikt når det gjelder pasientens helse, sykdom, behandling og andre personopplysninger.

Dette står det mer om i pasientrettighetsloven og helsepersonelloven

 

Foreldres rett til å få vite

Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Eksempler

Eksempel på dette er opplysninger om lettere psykiske problemer pga mobbing, problemer hjemme og kjærlighetssorg. Opplysninger om seksuell helse, prevensjon og lignende går også under opplysninger som det bør respekteres at foreldre ikke får innsyn i.

Foreldrenes innsynsrett må ses i sammenheng med barns selvbestemmelsesrett. I visse tilfeller kan barns selvbestemmelsesrett gå retten foreldre har til å samtykke til helsehjelp på barns vegne før de fyller 16 år.

Det er med andre ord ikke et helt klart svar på hva foreldre har innsynsrett i og ikke når du er under 16 år. Ditt beste og foreldrenes mulighet til å vite for å gjøre foreldrejobben, er hensyn som må vurderes.

Spør om du lurer!

Hvis du er usikker på om helsesøster eller lege må si noe videre til dine foresatte om det du forteller henne om, så spør ham eller henne om det. Du kan jo formulere det som et generelt spørsmål omtrent slik: "Hvis noen forteller deg om selvskading eller om graviditet, må du si det til foreldrene, da?" -Da vil du få vite hvordan hun/han vil tenke rundt alvorlighet og om eller eventuelt hvordan informasjon kan gis til foreldre.

Samtykke til å gi opplysninger videre

Du kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger gis videre (for eksempel til en lærer).

Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre hvis du er under 16 år. Opplysninger kan gis videre til annet helsepersonell som er med i behandlingen uten ditt eller foreldrenes direkte samtykke, med mindre du motsetter seg dette.

Hvis du eller foreldrene dine ikke gir slikt samtykke, kan taushetsbelagte opplysninger ikke gis videre.

Taushetsplikten skal ikke hindre at noen får hjelp

Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at noen får hjelp, så helsesøster og lege vil legge stor vekt på å sikre at du får den helsehjelpen du ønsker eller trenger. Det betyr for eksempel at man kan få hjelp hos lege om man har fått en skade i sammenheng med noe kriminelt, uten at lege varsler politiet. Et annet eksempel er at du kan få resept på p-piller uten at foreldre får informasjon, hvis du trenger trygg prevensjon fordi du har sex, selv om du ikke har fylt 16 år.

Les mer om helseopplysningene dine og reglene for hva foreldre kan få vite eller ikke vite.

 

Når taushetsplikten må vike:

I noen spesielle tilfeller kan helsepersonellet måtte fravike taushetsplikten. Et eksempel kan være at helsepersonell har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det er tegn på andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Når taushetsplikten settes til side, som det heter i loven, har pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.

 

Må læreren eller foreldre vite?

Læreren på skolen har ikke rett til å vite hva du skal prate med helsesøster eller lege om, og helsesøster har ikke rett til å fortelle læreren hva det handler om, uten at du vil at hun skal gjøre det. Det er lurt å få skriftlig bekreftelse fra helsesøster om at du har vært hos henne til time, slik at du ikke får ugyldig fravær, men du trenger altså ikke å si til læreren hva som var grunnen til besøket hos helsesøster og helsesøster kan ikke fortelle det uten ditt eller dine foreldres samtykke. Hvis du selv ønsker å prate med helsesøster på skolen eller på Helsestasjon for ungdom, kan du gjøre det uten tillatelse fra foreldrene dine.

 

Noen ganger er det lurt at de får informasjon

Lærer eller foreldre kan være gode støttespillere, og hvis du ønsker det, kan helsesøster hjelpe deg å prate med dem om det som er litt vanskelig.

Helsesøster og lege skal alltid ha hensynet til ditt beste i fokus.

 

Brudd på taushetsplikten

Dersom du mener helsepersonell har brutt taushetsplikten kan du be Fylkesmannen vurdere forholdet​. Hvis Fylkesmannen mener at det foreligger alvorlig brudd på taushetsplikten, kan saken oversendes Statens helsetilsyn.​

Spørsmål og svar om taushetsplikt:

Spørsmål
Hei! Jeg er en jente på 14 og jeg lurer på om jeg kan dra til legen uten at foreldrene mine får vite noe. Jeg vet at leger har taushetsplikt, men jeg har også hørt at den ikke gjelder for barn under 16. Det jeg gjerne vil ha svar på er når taushetsplikten gjelder, og hvilke unntak som finnes når det gjelder taushetsplikt for leger. Håper på svar!

Svar:
Hei

Helsesøster eller annet helsepersonell skal respektere at du ikke ønsker å fortelle alt til foreldrene dine. Selvom barn og ungdom kan ta opp vanskelige temaer som abort, prevensjon eller overgrep i hjemmet, er det ikke sikkert at foreldre skal bli informert.

Du kan be om at helsepersonell ikke gir informasjon til foreldrene dine, men i noen tilfeller kan de mene at det er nødvendig å si fra likevel.

Barn som har fylt tolv år skal selv kunne være med å bestemme hvilken informasjon som skal gis til foreldre. Når man har fylt 16 år har kan ikke helsepersonell gi informasjon til foreldre uten ditt samtykke. Men frem til du er 16 år har foreldrene dine krav på informasjon.

Det betyr ikke at de må ha informasjon hver gang du for eksempel har vært hos helsesøster/legen, men det betyr at helsesøster må snakke med foreldrene dine hvis han eller hun:

  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å vite hvordan helsen din er.
  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg.
  • mener det er best for deg.

Helspersonell har dessuten plikt til å informere foreldrene dine hvis det er snakk om mer alvorlige psykiske lidelser, som for eksempel:

  • selvmordsfare
  • bruk av ulovlige rusmidler
  • fysiske skader på grunn av kriminelle handlinger

Dersom helsesøster/legen f.eks. mistenker at barnet er utsatt for noe svært alvorlig, f.eks. fysiske eller seksuelle overgrep, eller alvorlig omsorgssvikt, så har de plikt til å si fra til barnevernet om dette frem til du er 18 år

Hilsen Juristen, ung.no

 

Spørsmål
Hei! En venninne trenger å gå til legen, men er redd for at foreldrene skal finne ut at hun har vært der (hun skal teste seg for kjønnssykdommer). Vil de det, når hun er under 16?

Svar:
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!

Du lurer på om foreldrene til venninnen din vil få vite at hun har vært hos legen.

I Pasientrettighetsloven §3,4 står det bl.a:

  • Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.
  • Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Det betyr at foreldre ikke har krav på å vite at barnet har vært/skal på legetime hvis han/hun er over 16 år. Legen har i utgangspunktet taushetsplikt, men når man er under 16 år skal legen vurdere i hvert enkelt tilfelle om foreldrene skal informeres.

Derfor er det viktig at venninnen din sier til legen at hun ikke ønsker at foreldrene skal vite det, og så må legen vurdere det. Det er ganske vanlig at foreldre ikke informeres når jenta er 15 år.

Venninnen din kan også gå på helsestasjon for ungdom der hun bor for å teste seg for kjønnssykdommer der. Helsesøster har også taushetsplikt og det er gratis.

Lykke til!

Hilsen Helsesøster

 

Tekst: Redaksjonen, ung.no

Kilde: lovdata.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
.
3
02.09.2017 11:48:25
Helsesøster vår er bare: her ta en kondom

Spørsmål og svar

Har jeg rett til å si at det ikke skal bli sak til barnevernet?
Hei Det er et godt og viktig spørsmål du stiller. Du kan i utgangspunktet ikke bestemme om noe skal bli en barnevernsak eller ikke. Voksne som job...
Hvis jeg forteller psykologen om hasjrøyking, har han fortsatt taushetsplikt?
Hei Takk til deg som skriver til ung.no. Den helserettslige myndighetsalderen i Norge er 16 år, så er du over 16 år så har psykologen i de aller...
Hva kan jeg gjøre når en hjelper bryter taushetsplikten?
Hei Det er forståelig at du blir skuffet når den du har betrodd deg til forteller det du har sagt videre mot din vilje. Ingen offentlig ansatte hj...
1. Hva skjer hvis jeg blir sett med kniv på skolen?2. Kan tannlegen se det hvis jeg snuser, og vil han/hun fortelle det? 3. Går det an å røyke sigarettsneiper man finner på bakken? 
Hei! 1. Det er ulovlig å gå med kniv offentlig hvis kniven ikke  skal brukes til noe nyttig, som ved fiske og friluftsliv eller i jobb og lignende...
Lurte på hvor jeg kan få gratis 
Hei jente 16 år. Takk for at du skriver til Ung.no!For barn og unge er BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) et sted du får gratis hjelp a...
Hva kan jeg snakke med helsesøster om og kan hun fortelle det videre?
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss. Så leit at du ikke har turt å gå til helsesøster tidligere. Helsesøsteren kan du snakke med alt...
 Spørsmål om doping og legers taushetsplikt. 
Hei  Du lurer på hvilke konsekvenser det vil få, disse legen finner ut at en har brukt anabole steroider.  Dette vil avhenge litt av situasjone...
Hva kan jeg gjøre for at venninna mi ikke skal bruke e-sigarett? 
Hei"El-røyk" kalles ofte "e-sigarett" og "vape". Du er bekymret fordi venninnen din bruker e-sigarett og lurer på hva du kan gjøre. Det at du bryr ...
Spørsmål om omskjæring av gutter. 
Hei Hvis en omskjæring må til av medisinske årsaker, er det ingen spesiell aldersgrense. Da er det det heller slik at en velger å operere dersom ...
Jeg er 14 år og har hatt sex med noen over 16 år. Hvis jeg forteller dette til helsesøster kan han bli anmeldt? 
Hei Det er ulovlig og straffbart for en person over 16 år å ha sex med en på 14 år. Du sier ikke noe om hvor gammel denne personen er, men destod...
Kan de se st jeg har røykt hasj og drukket Lean, fordi de tar jo blodprøve?
Hei jente 14 år. Takk for at du skrev til ung.no   Når man skal ta blodprøver for å se ernærings-status, tar man ikke blodprøver for noe ann...
 Skal ta blodprøver for å sjekke hjertet. Spørsmål om misbruk av anabole steroider. 
Hei Du skal ta blodprøver for å sjekke hjertet, og spør om legen vil oppdage anabole steroider. Jeg kan dessverre ikke gi deg et sikkert svar. De...
Har mulige cyste i underlivet. Spørsmål om sex/hva man bør si til legen.
Hei Du har vært hos lege pga en mulig cyste. Du svarte nei på om du hadde hatt sex, selv om du har hatt sex. Og nå lurer du på om diagnosen kan b...
Får foresatte vite når jeg er på HFU?
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung.no, gutt 14 år.Det er ikke vanlig praksis at foreldre blir informert når du som 14 åring har vært på he...
Mye sliten og vondt i hodet. 
Hei Det er synd at du ikke har fått svar du er helt fornøyd med, her på ung.no. Det kan være litt vanskelig for oss å gi gode svar, når vi ikke...
For noen uker siden ble jeg utsatt for seksuelt overgrep 
Hei Takk for din henvendelse til oss.   Det er trist å høre at du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Men vi syntes det er fint å høre ...
Jeg lurer på noe rundt helsesøsters taushetsplikt
Hei Tusen takk for at du skriver til oss, jente 15 år! Jeg forstår at det kan være vanskelig å høre at helsesøster er bekymret for deg. Du er ...
Har helsesøster plikt til å fortelle foreldrene mine om seksuelle overgrep?
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 15 år! Hvis det er slik at du har opplevd seksuelle overgrep så er det kjempebra at du forteller ...
Trang forhud. 
Hei Du har veldig trang forhud, og har problem med å få tisset, og med ereksjon.  Du bør oppsøke fastlegen din for dette. Legen kan, etter å h...
Se alle