Normal vekst

Lengdeveksten starter i fosterlivet og fortsetter helt til slutten av puberteten. Den raskeste veksten skjer i fjerde svangerskapsmåned – da vokser fosteret 2,5 cm i uken!

Det første leveåret vokser man som regel cirka 25 cm, og de neste årene frem til puberteten vokser man litt saktere, men jevnt og trutt for hvert år som går. Jentene vokser raskest tidlig i puberteten med opptil 9 cm i året, mens guttene vokser mest i midten av puberteten med opptil 10 cm i året på det meste. I Norge er gjennomsnittshøyden for menn 181 cm og 167 cm for kvinner.

 

 

Hva bestemmer hvor høy du blir?

Den høyden du har når du er ferdig utvokst, bestemmes først og fremst av arv. Hvor høy moren og faren din er spiller altså en stor rolle.

I tillegg kommer andre faktorer som mat og kosthold, forhold under svangerskapet, sykdommer og eventuell omsorgssvikt eller alvorlig psykisk sykdom.

Dersom man får i seg for lite mat i vekstperioden eller ikke får variert og riktig ernæring, kan dette påvirke veksten negativt. I Norge i dag har de fleste tilgang på nok mat, så denne faktoren er ikke så betydningsfull her. I andre deler av verden er det derimot mange barn som ikke når sitt fulle vekstpotensiale på grunn av mangel på mat.

Sykdommer som påvirker opptak av næringsstoffer, som for eksempel ubehandlet cøliaki, kan også gi lavere vekst. Det samme gjelder også andre sykdommer som for eksempel lavt stoffskifte og kromosomfeil.

Arvelige sykdommer som gir feil i skjelettutviklingen kan være en årsak til kortvoksthet. Noen hormonsykdommer og arvelige sykdommer kan også gjøre at man får en økt lengdevekst.

Hvordan kan man vite hvor høy man blir?

Det går ikke an å finne sikkert ut hvor høy man blir, men det finnes noen beregninger som kan gi et anslag:

  • Gutt: ((mors høyde + 13 cm) + fars høyde)/2 +- 8,5 cm

  • Jente: ((fars høyde - 13 cm) + mors høyde)/2 +- 8,5 cm

+- 8,5 cm betyr altså at forventet høyde kan ligge inntil 8,5 cm over eller under tallet du får når du regner med formelen. Det er altså et ”slingringsmonn” på ca. 17 cm og anslaget er derfor ganske grovt.

Det går også an å ta et røntgenbilde av hånden for å finne ut hvor langt skjelettmodningen har kommet. Man bør vente til 12-årsalderen før slik undersøkelse gjøres for å få best mulig anslag. Denne undersøkelsen gjøres svært sjeldent og kun hvis det er helsemessige årsaker til at man trenger å beregne slutthøyden.

Kan man påvirke veksten?

Det er i utgangspunktet lite du kan gjøre for å påvirke veksten dersom du har det som regnes som normal høyde. Svært stor høydevekst kan bremses med østrogen til jenter og testosteron til gutter, men det er svært sjeldent at dette gjøres i praksis fordi behandlingen kan gi alvorlige bivirkninger.

Dersom kortvoksthet skyldes en sykdom vil behandling av sykdommen kunne gi økt vekst. I noen tilfeller ved kort vekst kan man bruke veksthormon, men dette gir som regel ikke mer enn 3-6 cm økt høyde og er en langvarig og krevende behandling med mulighet for mange ulike bivirkninger, og gjøres derfor også sjeldent.

Husk at tallene som gjengis her kun er gjennomsnitt. De færreste ligger akkurat på gjennomsnittet, slik at de aller fleste er litt høyere eller litt lavere enn dette. Det er normalt å være akkurat så høy eller lav som du er!