Hva er ernæring?

Ernæring er læren om sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse.

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel. Ofte kalles en klinisk ernæringsfysiolog bare kef. Å utdanne seg til å bli en kef tar minst fem år ved et universitet.

Hva gjør en klinisk ernæringsfysiolog?

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ved blant annet sykehus, frisklivssentraler, helsesentre, interesseorganisasjoner, i matvareindustrien og universitet.

Her veileder de pasienter, pårørende og annet helsepersonell, forsker og underviser.

 

Hva kan en klinisk ernæringsfysiolog hjelpe med?

En klinisk ernæringsfysiolog kan kartlegge og vurdere det ernæringsmessige behovet til en person basert på deres  sykehistorie, vekt høyde og blodprøver.

De kan gi råd om kostholdsendringer, inkludert spesialkost. De kan også gi anbefalinger om bruk av næringsdrikker, sondeernæring eller intravenøs næring.

Når en klinisk ernæringsfysiolog svarer på ung.no

Litt annerledes blir det når en kef skal svare skriftlig på spørsmål. Da blir det kun det du har skrevet, som vil ligge til grunn for hjelpen kefen kan gi.

Når kefen jobber ansikt til ansikt med noen vil han eller hun kunne stille oppfølgingsspørsmål og få et mer detaljert bilde av hvem du er og hva du har behov for.

På ung.no kan ikke en klinisk ernæringsfysiolog gi behandling, men hun eller han kan gi råd om råd om kosthold og helse. Hen kan også fortelle deg hvor du kan oppsøke hjelp.

For at kefen skal kunne gi deg et best mulig svar, er det viktig at du beskriver så nøyaktig som mulig det du vil ha svar på – da er det lettere å gi deg et skikkelig svar.