Ved konsultasjon hos lege, legespesialist, fysioterapeut, psykolog og laboratorier (når du skal ta blodprøver mm.), må alle over 16 år, betale en fastsatt egenandel, inntil du eventuelt får frikort. Du må også betale egenandel for medisiner på blå resept. Frikort gjelder kun hos behandler som har driftsavtale med kommunen. Dersom du bentter private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv. Du kan finne informasjon om frikort og satsene for egenandel på helsenorge.no.

Behandleren skal ha et oppslag om gjeldende satser for egenandel på kontoret sitt.

 

LES OGSÅ
Hvem har rett på økonomisk hjelp?