Hopp til hovedinnholdet

Utgifter til helsehjelp, egenandeler og refusjoner

FRIKORT: Har du betalt over et visst beløp i egenandel har du krav på frikort hos behandlere med bedriftsavtale.

Hos lege og andre behandlere med driftsavtale må du betale en egenandel. Det samme gjelder medisiner på blå resept. Her får du en oversikt over hva som gjelder av regler for egenandeler og mulighet for refusjon av utgifter ved helseplager.

Offentlig og kvalitetssikret
FRIKORT: Har du betalt over et visst beløp i egenandel har du krav på frikort hos behandlere med bedriftsavtale.

Ved konsultasjon hos lege, legespesialist, fysioterapeut, psykolog og laboratorier (når du skal ta blodprøver mm.), må alle over 16 år, betale en fastsatt egenandel, inntil du eventuelt får frikort. Du må også betale egenandel for medisiner på blå resept. Frikort gjelder kun hos behandler som har driftsavtale med kommunen. Dersom du bentter private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv. Du kan finne informasjon om frikort og satsene for egenandel på helsenorge.no.

Behandleren skal ha et oppslag om gjeldende satser for egenandel på kontoret sitt.

 

Under 16 år

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler for tjenestene under egenandelstak 1. Dette gjelder blant annet lege, røntgen og pasientreiser. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er også fritatt fra å betale egenandeler hos fysioterapeut (egenandelstak 2).

 

Under 18 år

Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18 år fritatt fra å betale egenandeler. Dette gjelder bare hos psykologer som har driftstilskudd. Spør om psykologen får driftstilskudd når du snakker med psykologen første gang. Her kan du finne oversikt over psykologer med avtale om driftstilskudd.

 

Reiseutgifter

Du kan få dekket utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling. Du finner mer informasjon om dette her.

 

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikortet ditt slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2.

I frikort egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk innen tre uker når du har betalt over kroner 2258 kroner i egenandeler i 2018.

I frikort egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Du får frikortet automatisk innen tre uker når du har betalt over 2025 kroner i egenandeler i 2018. Du kan følge med på hvilke egenandler som er registrert ved å gå inn på helsenorge.no og logge deg inn på "Mine sider".

Du kan lese mer om frikort og egenandelstak på helsenorge.no

 

Dekning av medisinkostnader

Hva du skal betale i egenandel for medisiner kommer an på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri.

Blå resept

Dekning av egenandeler for medisin på blå resept, dekkes enten gjennom forhåndsgodkjenning eller individuell stønad. Forhåndsgodkjente medisiner kan legen skrive ut direkte. Er medisinen du skal bruke ikke forhåndsgodkjent som medisin på blå resept, kan du søke om individuell refusjon. Med individuell refusjon menes at du har en diagnose som i utgangspunktet ikke gir rett til å få akkurat denne medisinen på blå resept, men det kan foreligge gode medisinske grunner for at du bør bruke den aktuelle medisinen. Du kan da søke om å få den på blå resept. Det må foreligge en anbefaling fra relevant spesialist, det er altså ikke nok at fastlegen anbefaler at du får medisinen. Søknaden kan sendes via fastlegen.

Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept, betaler du 39 % av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner ved hver utlevering av mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Hvit resept

Når det gjelder medisin på hvit resept skal du i utgangspunktet selv betale fullt ut for medisinen, men etter folketrygdloven § 5-22 kan du ha rett til å få dekket et beløp etter bidragsordningen.

Bidragsordningen for reseptpliktige legemidler ble avviklet i januar 2018. For å få bidrag til legemidler i dag, forutsettes det at du har fått bidrag for dette tidligere. Dersom du har fått utbetalt bidrag til legemidler kjøpt i 2017, kan du få bidrag til de samme legemidlene i en overgangsperiode som gjelder frem til 2019. Du kan da ha krav på å få dekket 90 % av de utgiftene som overstiger 1858 kroner (i 2018).

Du har for eksempel brukt 800 kroner på medisin A og 2000 kroner på medisin B som begge er omfattet av bidragsordningen. Du kan da legge disse utgiftene sammen og kreve refundert 90 % av 942 kroner (2800 – 1858 = 942).

Dette gjelder som hovedregel kun for medisin på hvit resept som ikke er vanedannende. Et eksempel på vanedannende medisin er smertestillende. Det er også gjort en del andre unntak. Bruker du flere ulike medisiner på hvit resept som alle er omfattet, kan du legge sammen disse utgiftene. En oversikt over hvilke tjenester som omfattes finner du på helsenorge.no.

HELFO vil kunne gi deg nærmere opplysninger om hvorvidt medisinen på hvit resept du bruker er omfattet av bidragsordningen. Det er ingen refusjonsordninger for reseptfrie medisiner.

Har NAV godkjent din skade eller sykdom som yrkesskade eller yrkessykdom, så skal du ikke betale egenandel for medisiner du bruker som følge av denne. Det gjelder også for medisiner på hvit resept.

Du kan lese mer om refusjonsordninger for legemidler på helsenorge.no.

Hvilke helseutgifter kan falle utenfor ordningen?

Det gis ikke offentlig stønad til alternativ behandling. For eksempel er akupunktur ikke ansett som skolemedisinsk behandling mens vanlig fysioterapi er det. Men dersom ikke fysioterapeuten driftsavtale med kommunen må pasienten dekke alle utgiftene selv. Heller ikke skolemedisinsk behandling utenfor det offentlige helsevesenet er omfattet av ordningen.

 

Særfradrag på skatten

Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at ingen nye kommer inn under ordningen. Midlene som frigjøres ved avviklingen av ordningen skal brukes til å utvikle andre ordninger som har samme formål. Det er gitt noen overgangsregler for skatteytere som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter både for inntektsåret 2010 og 2011. De skal fortsatt kunne få særfradrag inntil en ny ordning er ferdig utredet forutsatt at vilkårene for fradrag er oppfylt. Særfradrag for store sykdomskostnader skal videreføres for inntektsåret 2017 etter samme regler og på samme nivå som for 2016.

Les mer om særfradrag for store sykdomsutgifter på skatteetaten.no.

Se også emnet helse på ung.no.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har henvisning til psykolog som fastlegen har skrevet, men finner ingen ledig psykolog. Kan du hjelpe?
Hei Jente 19 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Hvis du søker på denne linken vil du finne psykologer i ditt distrikt med refusjons avtale. ...
Hvem kan dekke egenandel til psykolog?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikortet d...
Kan jeg få støtte til å dekke egenandel hos legen?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det er bra at du har tatt kontakt med oss her i ung.no for hjelp, det høres ikke noe godt ut å ha det sli...
Koster det penger og gå til psykolog? Hvis jeg går til fastlegen min og hun kan få meg videre til en psykolog må foreldrene mine vite det?
Hei! Takk for at du kontakter oss igjen når du nå sitter med flere spørsmål. Jeg vet ikke hva som opprinnelig førte til at du fikk dette råd...
Familien sliter økonomisk
Hei Jeg kan godt forstå at du tenker at det ikke frister så veldig med jul når det er de tankene og følelsene du sitter med. Har du forsøkt å...
Jeg ønsker å gå ned i vekt, kan jeg få hjelp fra det offentlige?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Det finnes ikke støtteordning for dette i NAV. Når du har et overvektsproblem og vil gjøre noe med det, så er...
Jeg sliter med liten penis og testikler
Hei En del gutter har nok større penis enn deg, men det er også en del som har mindre.  Din penis er innenfor normalområdet.  Jeg vet ikke om du...
Hei! Eg lurte på hva det koster i egenandel for å levere en urinprøve hos fastlegen ved mistank...
Hei Du må nok betale en egenandel hos legen for en konsultasjon hvis du leverer en urinprøve, og det er 136 kroner, muligens må du betale for labo...
Hun skal ofte til lege for kontroll og ta blodprøver. Går det på frikortet?
Hei Når du er over 16 år, må du betale en egenandel ved konsultasjon hos lege, spesialister, psykologer m.m. inntil du eventuelt får frikort. Fri...
Jeg klarer ikke å konsentrer meg på grunn av den psykiske helsen min
Hei Når du nå strever med konsentrasjonen etter det du har opplevd, er du redd dette skal gå ut over eksamen.  Det er godt å høre at du får hj...
Gutt, 18: kan jeg gå andre steder enn til dps for å snakke?
Hei Takk for at du skriver til oss. Det å søke hjelp for tanker og følelser kan koste både tid, energi og penger. Det er leit å høre at du ikke...
Lyst til å bytte kjønn.
Hei Så fint du tar kontakt! Du betaler bare egenandel hos fastlege og psykologene på BUP. Derfor vil ikke denne utredningen for å komme videre ti...
Hvordan kan det å søke hjelp og få en diagnose påvirke meg framover?
Hei Takk for at du skriver til oss. Du skriver at du har innsett at du strever med spiseforstyrrelse, at du har søkt hjelp og at du er bekymret for...
Må man betale for å gå til legen hvis man vil sjekke seg for bipolar lidelse?
Hei Når du har fylt 16 år, må du betale en egenandel hos fastlegen.  Det er ca. 200 kroner.  Foreldrene dine trenger ikke å vite at du går til ...
Lurer på hvordan få resept og hvordan få tilbud hos psykolog.
Hei Du vil både kunne få resept på medisiner og henvisning til en psykolog hos fastlegen din. Hvem som er fastlegen din finner du ut på denne lin...
Jeg p-piller hjelpe mot kviser? Og hva må jeg betale hos legen?
Hei jente (15) Mange unge sliter med kviser. Du har helt rett i at det kommer av hormoner, og ikke så mye på grunn av kostholdet. Da er det fint at...
Hva koster det å å sy hos legen?
Hei Fastlegen eller legevakten er rett sted å gå for å få hjelp til å sy et kutt eller lignende. egenandelen hos lege er ca 200 kroner.  Vennl...
Se alle