Det finnes helsestasjon for ungdom i de fleste kommuner i landet. Er det ikke noe tilbud i kommunen din, er det antagelig hjelp å finne i nabokommunen. Sjekk kommunens nettside for å finne ut hvor og når helsestasjonen er åpen der du bor.

Er det ingen Helsestasjon for ungdom i din kommune, kan du prate med helsesykepleier på skolen din eller ringe den vanlige helsestasjonen og få råd og informasjon.

For deg mellome 13 og 20 (25) år

De fleste helsestasjonene for ungdom er for deg som er mellom 13 og 20 år, mens på noen steder gis tilbudet opp til 25 år. Både gutter og jenter kan gå til helsestasjonen, og noen steder er det også egne guttetilbud.

Helsestasjon for ungdom skal ha drop-in tilbud. Det betyr at du kan komme i åpningstiden uten å ha bestilt time på forhånd. Noen steder har også timebestilling.

Prate om alt

De som jobber på helsestasjonene er vant til å prate om det meste. De har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer, og om å prate om det som kan være vanskelig og utfordrende i livet.

Spørsmål om kjønn og seksuell legning kan du også ta opp på helsestasjon for ungdom.

På de fleste helsestasjonene jobber det lege og helsesykepleier, mens noen steder vil du også kunne møte jordmor, psykolog eller andre yrkesgrupper som kan hjelpe deg.

Taushetsplikt

De som jobber på helsestasjon for ungdom og studenter har taushetsplikt om det du prater med dem om.

Hvis du ønsker at de skal samarbeide med andre, kan de også gjøre det. For eksempel med foreldre, fastlegen eller skolehelsesykepleier.