Hopp til hovedinnholdet

Få dekket ekstrautgifter knyttet til lidelse

Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.

Les mer

Når du er pårørende til en som er syk

Noen ganger kan foreldre være syke i kort eller lang tid. Andre ganger er det søsken som er syke. Da er du pårørende til den som er syk. Det kan være utfordrende, men det er støtte å få - også hvis foreldre ruser seg eller har psykiske helseproblemer.

Les mer

Fritt sykehusvalg

Pasienter kan fritt velge ved hvilket sykehus eller distriktspsykiatriske senter han eller hun vil bli behandlet på. Les mer på frittsykehusvalg.no eller ring pasientrådgivertelefonen på 800 41 004.

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit GRATIS tilbod til ungdom. Der kan du få rettleiing om prevensjon og seksuell helse. Du kan òg få hjelp innanfor psykisk helse og svar på andre helsespørsmål.

Les mer

Dette må du vite om lønn og feriepenger

Aldri hørt om tariff, feriepenger eller lønnsslipp? Da bør du lese dette.

Les mer

Dette må du vite om lønn og feriepenger

Aldri hørt om tariff, feriepenger eller lønnsslipp? Da bør du lese dette.

Les mer

Tannlege - pris og timebestilling

Tannlegetimer er gratis ut samme året som du fyller 18 år. Deretter betaler du 25 prosent av prisen ut året du fyller 20 år.

Les mer

Utgifter til helsehjelp, egenandeler og refusjoner

Hos lege og andre behandlere med driftsavtale må du betale en egenandel. Det samme gjelder medisiner på blå resept. Her får du en oversikt over hva som gjelder av regler for egenandeler og mulighet for refusjon av utgifter ved helseplager.

Les mer

Feilbehandlet av helsevesenet?

Feilbehandlet av helsevesenet eller ikke fått de tjenestene du har rett på av kommunen eller spesialisthelsetjenesten? Da kan du kan henvende deg til Pasientombudet.

Les mer

Støtte til transport

Hvis du har spesielle behov kan du få dekket utgifter til transport og parkeringstillatelse.

Les mer

Få dekket ekstrautgifter knyttet til lidelse

Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.

Les mer

Behandlingsreiser

Har du revmatisk sykdom, psoriasis, senskader etter polio, kronisk lungesykdom eller atopisk eksem, finnes det tilbud om behandlingsreiser til utlandet som kan hjelpe deg å mestre sykdommen bedre.

Les mer

Dette kan du snakke med en helsesykepleier om

Helsesykepleiere kan svare på spørsmål om kropp og helse, pubertet, sex- og samliv, problemer med venner eller familie, vanskelige tanker og følelser, bekymringer, livvstilsproblemer og annet.

Les mer

Dette har du rett til hos legen

Det er mange som ikke vet hvordan dine rettigheter ved lege- eller sykehusbesøk er. Få en oversikt her!

Les mer