Det finnes over 200 typer av HPV-virus. Bare noen få av disse gir økt risiko for kreft. Den vanligste kreftformen som skyldes HPV-virus er kreft i livmorhalsen, men HPV-virus kan også føre til kreft i vulva-/vagina, anus, penis, munnhule og svelg. Noen HPV-virus kan gi kondylomer/kjønnsvorter. Det er ikke de samme HPV-virusene som kan gi kreftutvikling.

Smitter ved sex

HPV smitter ved seksuell kontakt. Veldig mange blir smittet i løpet av livet. Det kan være nok med én seksualpartner for å bli smittet med HPV, men mange partnere øker risikoen. Kondom beskytter, men ikke 100%.

Vaksine

Alle norske jenter og gutter får tilbud om HPV-vaksinen i 7.klasse som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen som gis i 7.klasse heter Cervarix. Den beskytter veldig godt mot HPV 16 og 18 som er årsak til 70% av alle livmorhalskrefttilfeller. Vaksinene forebygger forstadier til kreft som skyldes HPV-virus og vil dermed forebygge de fleste tilfeller av livmorhalskreft, vulva-/vaginalkreft, analkreft, peniskreft og kreft i munnhule og svelg.

Jenter som er født etter 1991 fikk ut året 2018 tilbud om å vaksinere seg gratis om de ikke hadde gjort det tidligere. De jentene som ikke fikk benyttet seg av det tilbudet eller jenter som er eldre, kan fortsatt få vaksine, men må da betale det selv. Dette kan ordnes hos fastlege.

Gutter har fått tilbudet om vaksine i 7.klasse fra høsten 2018. Gutter som er eldre kan få vaksine om de ønsker det, men må da betale det selv. Dette kan ordnes hos fastlege eller på noen helsestasjoner for ungdom.

Jenter og gutter som ikke takket ja til vaksinen i 7. klasse, kan ta kontakt med skolehelsetjenesten om de allikevel vil ta den senere i løpet av skolegangen.

Vaksinen som gis i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter ikke mot de HPV-virustypene som kan gi kjønnsvorter. Det finnes andre vaksiner som også beskytter mot det, men den må man selv betale for. Prat med fastlegen om dette er aktuelt.

FAKTA

HPV-virus smitter seksuelt og noen av HPV-virusene kan gi økt fare for ulike kreftformer.

Effekt

HPV-vaksinene gir over 90 % beskyttelse mot de HPV-typene vaksinen dekker, hvis du ikke har en pågående infeksjon når du blir vaksinert. Vaksinen kurerer ikke en pågående HPV-infeksjon eller celleforandringer som allerede et tilstede, men HPV-vaksinen kan forebygge nye HPV-infeksjoner og nye celleforandringer.

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft er en av de mest aggressive kreftformene vi har, og blant de vanligste kreftformene for unge kvinner under 35 år. Før vaksinen ble innført, fikk ca 300 norske kvinner livmorhalskreft hvert år og dødeligheten lå på ca. 80 av 300.

I tillegg har omtrent 4.000 kvinner hvert år blitt konisert. Konisering er et kirurgisk inngrep for å fjerne forstadier til kreft. Norske forskere har vist at konisering øker risikoen for tidlige fødsler. HPV-vaksinen vil da i tillegg til å forebygge kreft, kunne forhindre slike for tidlige fødsler som skyldes at kvinnen er konisert.

Andre kreftformer

HPV-vaksinen beskytter også mot andre kreftformer som forbindes med seksuell aktivitet: vulva-/vaginalkreft, analkreft, peniskreft og kreft i munnhule og svelg.

Fortsatt anbefalt celleprøve

HPV-vaksinen er ikke en erstatning for rutinemessig celleprøve for jenter over 25 år. Mens HPV-vaksinen forebygger HPV-smitte, celleforandringer og kreft som skyldes HPV kan celleprøven avdekke forstadier til livmorhalskreft som kan behandles før utvikling av kreft.