Hvor ofte skal jeg til tannlegen?

Det anbefales å få undersøkt munnen og tennene regelmessig. Tannpleier eller tannlege vurderer hvor lang tid det bør gå før du kommer tilbake til tannklinikken.

Må jeg bestille time selv?

Frem til og med det året du fyller 18 år, er det den offentlige tannklinikken der du bor som kaller deg inn automatisk. Hvis det skjer noe som gjør at du må til tannlegen, for eksempel at du får tannpine, kan du ta kontakt med tannklinikken selv. Du må si i fra om timen du blir tilbudt ikke passer ellers kaster du bort verdifull tid i helsevesenet. Hvis du ikke møter opp, kontakter klinikken deg på nytt.

I utgangspunktet kaller tannklinikken deg inn til og med det året du fyller 20 år, men hvis du bor, studerer eller jobber et annet sted enn din folkeregistrerte adresse, blir du ikke nødvendigvis kalt inn til undersøkelse. Da må du finne nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen du bor/oppholder deg, og ta kontakt selv for time.

 

Hvem betaler?

  • Den offentlige tannhelsetjenesten sørger for gratis tannlegebehandling ut året du fyller 18 år.
  • Fra det året du fyller 19 år, dekkes 75 prosent av kostnadene ved tannlegebesøk. Det vil si at du må betale 25 prosent av fullpris. Dette gjelder ut året du blir 20.
  • Det er bare nødvendig behandling som betales av det offentlige. Hvis du for eksempel har lyst på kosmetisk behandling, vil du sannsynligvis måtte gå til privat tannlege og betale selv.
  • Forbrukerrådets nettside hvakostertannlegen.no gir deg oversikt over pris for undersøkelse og vanlige behandlinger hos alle tannleger i Norge.
  • Husk at det bare er offentlige tannhelsetjeneste som har plikt til å gi rabatt til deg som er mellom 18 og 20 år.

 

Regulering er ikke gratis

Selv om tannlegebehandling for barn og unge skal være gratis eller langt billigere enn for voksne, så finnes det noen unntak. Tannregulering er et av disse unntakene, og er med andre ord ikke gratis.

Avhengig av hva slags behandling du trenger, så kan det gis refusjon (tilbakebetaling) av 40 til 100 prosent av utgiftene ved tannregulering, hvis tannlege eller tannpleier har vurdert at regulering er nødvendig. Det betyr at du betaler for tannreguleringen selv, men at du får igjen hele eller deler av beløpet fra folketrygden i etterkant.

Forutsetningen er at behandlingen må være påbegynt senest det året du fyller 20 år.

Hvis du og familien din har dårlig råd og sliter med å betale for tannregulering, så kan dere søke Nav om støtte.

 

Les mer på om tannlegeordningen hos Helsenorge.no