Mange mennesker velger av ulike grunner å ikke ha sex. Dette kan skyldes for eksempel religiøse, kulturelle eller personlige årsaker. Kanskje tenker man på sex og kjenner seksuell tenning, men man velger likevel å ikke ha sex med andre.

Aseksuell

Noen av oss har også liten eller ingen interesse av sex. Da kan det være man vil kalle seg for aseksuell. De av oss som er aseksuelle kjenner ikke seksuell tiltrekning. Det finnes like mange måter å være aseksuell på som det finnes aseksuelle personer. De av oss som er aseksuelle er like forskjellige som de av oss som er seksuelle.

Noen ønsker å ha nære romantiske forhold, noen foretrekker å date, andre vil gifte seg og få barn, og andre foretrekker å leve alene eller ønsker vennskap fremfor kjærester. Når det gjelder seksuell tiltrekning er de av oss som er aseksuelle også veldig forskjellige fra hverandre: noen vil aldri ha sex, mens andre kan ha lyst på sex en sjelden gang eller om partneren ønsker det. Noen liker å ha sex med seg selv, mens andre ikke kjenner på noen form for seksuell tiltrekning eller fantasi.

FAKTA

 • Mennesker med liten eller ingen interesse av sex defineres som aseksuelle.
 • Rundt 1 av 100 personer i befolkningen er aseksuelle.
 • Seksualitet og/eller aromantikk er ikke noe man velger, men på lik linje med det å være heterofil eller homofil noe man er.
 • Aromantisk

  Ordet aseksuell brukes om alle de av oss som opplever lite eller ingen seksuell tiltrekning. Ordet er sammensatt av a- og seksuell, og a- betyr ‘ikke’ eller ‘ingen’ på gresk. Vi har også ordet aromantisk som brukes om alle de av oss som opplever lite eller ingen romantisk tiltrekning. Det vil si at man sjelden eller aldri opplever å bli forelska i andre. Som aromantisk er man dermed kanskje ikke interessert i å ha kjæreste eller andre romantiske forhold.

  Ikke noe man velger

  Aseksualitet og/eller aromantikk er ikke noe man velger, men på lik linje med det å være heterofil eller homofil noe man er. Man kan være aseksuell og samtidig kjenne romantisk tiltrekning mot andre. Det går for eksempel fint an å identifisere seg som både heteroromantisk og aseksuell. Kanskje blir man romantisk tiltrukket av og forelsket i folk av et annet kjønn, samtidig som man ikke blir seksuelt tiltrukket av noen.

  På samme måte kan man også oppleve at man har lyst på sex og kjenner seksuell tiltrekning mot andre, men at man ikke føler på romantiske følelser. Man kan identifisere seg som for eksempel biseksuell og aromantisk.

  Man kan også oppleve at man verken kjenner romantisk eller seksuell tiltreking, og kanskje man dermed identifiserer seg som aseksuell og aromantisk. Det er helt opp til en selv hvilke merkelapper man velger å bruke om seg selv. Mange aseksuelle bruker forkortelsene "ace" og/eller "aro".

  Hvor mange er aseksuelle?

  Det anslås at rundt 1 av 100 personer i befolkningen er aseksuelle. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste dette fordi folk bruker ulike ord og begreper for å beskrive seg selv og identifiserer seg på ulike vis.

  I hvilken grad folk opplever lyst på sex og romantikk varierer mye for alle mennesker. Noen har lyst på sex ofte og kjenner på sterke seksuelle følelser. Andre tenker kanskje på sex som noe de er gira på innimellom men ikke for ofte. Andre igjen kan sjeldnere være interessert i sex. Det er også vanlig at man kan ha mer lyst på sex i noen perioder, og mindre eller ingen lyst i andre perioder. For noen går sex og romantikk hånd i hånd, kanskje man kun liker å ha sex med noen man har sterke følelser for. Andre kan derimot trives med seksuelle relasjoner med andre uten romantiske følelser involvert. Alle har litt forskjellige opplevelser og behov når det kommer til seksualitet og romantikk.

  Du kan lese mer om aseksualitet på sidene til organisasjon for Aseksualitet.