Kutting og risping er typiske eksempler på selvskading, men det kan skje på mange andre måter.

Noen tar medikamenter, noen slår seg i hodet eller dunker hodet mot vegger og gjenstander. Andre biter seg i fingrene, leppene eller tungen og noen brenner huden. Alvorlighetsgraden av skadingen kan varierer mye.

Hvorfor skader man seg selv?

For noen år siden ble selvskading sett på som et mislykket selvmordforsøk. I dag ser vi annerledes på det. En som selvskader gjør det for å mestre- og overleve sterk følelsemessig smerte.

Både for de rundt og for en person som påfører seg selv skader, kan det være vanskelig å forstå hvorfor en gjør dette. Noen sier til og med at de ikke føler den fysiske smerten, når de kutter seg selv eller gjør andre ting som man tenker at er smertefulle.

En usynlig følelse

På overflaten kan det se ut som de fungerer normalt, mens de i virkeligheten kan slite med angst, depresjon og selvmordstanker. Det er ofte kvinner i ung alder som selvskader, sier psykiater ved Sørlandet Sykehus Magne Tauler

De faktiske grunnene til at noen begynner å skade seg selv kan ofte være godt skjult. Derfor er det viktig at man viser at man ser og respekterer personen som kutter seg selv, uansett om det kan virke uforståelig for en utenforstående.

Grunnene til selvskading kan være mange og utenkelige. En traumatisk opplevelse i barndommen, kan få langvarige følger, og være en ting som ligger til grunn for vanskelige følelser og selvskading senere. Man kan til og med som voksen slite med vonde opplevelser fra barndommen. Slike traumatiske opplevelser kan være noe som har skjedd med kroppen mot ens egen vilje. Men det er også mange som ikke har opplevd noe konkret traume som driver med selvskading. Noen ganger vet man ikke helt selv hvorfor man gjør det. Uansett er det viktig å prate med noen om det og prøve å finne ord for de vanskelige følelsene.

 

Et synlig sår

Den fysiske smerten som de føler ved selvskading kan fungere som en avledning fra den følelsesmessige smerten. Kanskje sliter man med tunge tanker og et sår eller et arr kan synliggjøre den smerten man føler innvendig.

Smerten kan fungere som en vekker for å kjenne at man lever. Noen kan føle seg følelsesløse og livløse innvendig når de sliter med psykiske problemer over tid, forklarer Tauler.

Noen vil bare se at såret gror. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging. For andre er selvskading en form for kommunikasjon, hvor man har lyst å fortelle om de vonde følelsene man sliter med. Men følelsene er ofte vanskelig å uttrykke med ord.

 

FAKTA

Hvis du har en venn som selvskader, spør hva som er vondt og vanskelig.

Kan man gjøre noe selv?

Når man har bestemt seg for å fortelle hemmeligheten sin, er det viktig å fortelle den til noen som en har tillit til og som en kan stole på. Mange vil skåne foreldrene sine mot å fortelle om selvskadingen sin. Det kan bli veldig galt.

Ofte er det foreldrene som kjenner barna sine aller best, og kan hjelpe på overraskende mange måter. Kanskje er det andre man kan snakke med først og som kan hjelpe til med å prate med foreldrene. En lærer, helsesykepleier, en god venn eller en annen i familien.

Kanskje kan det være godt å prate med noen utenforstående først. Det kan være lurt å oppsøke skolehelsetjenesten, eller Helsestasjon for ungdom. Der treffer du folk som er vant til å jobbe med selvskading. Du kan også gå dit og få råd hvis du er bekymret for en venn som selvskader og du lurer på hva du kan gjøre.

Er problemene med selvskading og vanskelige følelser store, kan man bli henvist videre til Barne- og ungdomspsykiatrien(BUP) eller eventuelt psykiatrisk poliklinikk(DPS) om man er over 18 år.

Snakk med noen om det

    Det er ikke sikkert det føles som om det hjelper der og da, men det er viktig å få det ut. Kanksje vennen din stiller deg spørsmål som gjør det lettere å finne ut hvorfor du vil skade deg selv?

Vær klar over at det gjør noe med dem rundt når de ser sår etter selvskade. Det kan være overveldende og vanskelig for søsken, foreldre og venner å se sår og arr etter selvskading og de kan reagere på ulikt vis. Dette gjør det også viktig at du setter ord på hvordan du har det og at du ber om hjelp.

Kan du hjelpe en venn?

Spør om hva som er vondt og vanskelig. Ikke rett for mye oppmerksomhet mot kuttene eller sårene. Skal man kunne være til hjelp, må man konsentrere seg om mennesket som skader seg, ikke selve skadene hun eller han påfører seg sier Mette Ystgaard, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, seksjon for selvmordsforskning og -forebygging.

For å hjelpe en gutt eller jente som skader seg selv, er det viktigste å behandle han eller henne som en helt vanlig venn. Ikke trekk deg unna selv om du syns dette er vanskelig. Man bør ikke gi spesielt mye oppmerksomhet til noen fordi de kutter seg, men heller ikke ignorere dem. Poenget er å fokusere på noe annet enn sårene, og heller gi dem positiv respons for noe som får dem til å føle seg respektert.

Hvis man oppdager at en venn eller venninne skader seg selv, er det viktig å prøve å snakke om det uten å fordømme dem. Hjelpe så godt som en kan, men er problemene store, bør man få profesjonell hjelp, råder Tauler. Å tilby seg å følge en venn til helsesykepleier, er også en måte å hjelpe på.

Har du en venn som selvskader, og du syns det er vanskelig å vite hva du skal si eller gjøre, kan du be om råd hos en voksen, for eksempel lærer eller helsesykepleier.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113