Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for you - #ikkegreit
No nudes for you - #ikkegreit

A-Å

- Er det mitt ansvar å beskytte familiens ære?

Gutt alene på trapp (colourbox.com)

Foreldrene mine sier at det er jeg som må passe på søstrene mine, at det er jeg som har ansvar for at familien skal beskytte sin ære. Men jeg vil ikke ha dette ansvaret. Hva kan jeg gjøre?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt alene på trapp (colourbox.com)

Noen opplever at de blir stilt krav til som de ikke kan og vil.

Er din families ære ditt ansvar? Må du overvåke dine søstre eller kusiner og passe på at de ikke gjør noe «dumt»? Må du straffe den om de ikke oppfører seg slik familien ønsker, om de snakker med gutter eller har kjæreste? Har du ansvar for at din søster er jomfru når hun skal gifte seg?

Det er ikke alltid lett å leve opp til foreldrenes forventninger om hvordan en sønn skal være og hva en sønn skal passe på. Det kan være ekstra vanskelig når forventninger og ansvar du får som sønn ikke passer inn i samfunnet og landet du lever i.

Blir du tvunget til gjøre søsteren din vondt eller å true med det?

Da står du i en vanskelig situasjon, der det å velge det rette kan føre til at din familie straffer deg eller støter deg ut av familien. I en slik situasjon kan det være godt å ha noen å snakke med. Kanskje trenger du råd og veiledning for å klare å stå imot presset og kanskje trenger du hjelp dersom du selv settes i fare.

I Norge står menneskers rettigheter sentralt.

Vold og trusler for å opprettholde familiens ære, er ikke lovlig i Norge. Det er også forbudt å presse og true noen til å gifte seg mot sin vilje. Vold og tvangsekteskap kan medføre fengselsstraff.

Hvem kan hjelpe deg?

Det er mange som kan hjelpe deg. Du kan ta en mail, sende et anonymt spørsmål eller ringe noen som kan gi deg gode råd. Og du kan få hjelp. Ikke gi opp.

Still spørsmål anonymt på ung.no

ung.no/oss kan du stille spørsmål anonymt og få hjelp og råd.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00),

e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet er stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

Helsesøster/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom. Din nærmeste helsestasjon og informasjon om andre helsetilbud kan du finne på: www.unghelse.no

Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om minoritetsrådgivere.

Barnevernet

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Barnevernet gir hjelp til barn som har det vanskelig hjemme, se www.barnevernet.no.

Hver kommune har et barnevernkontor. Helsesøster på skolen kan hjelpe deg å komme i kontakt med barnevernet. Du kan også finne informasjon på kommunens nettside eller ved å ringe din kommune.

Barnevernvakten

Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernvakten. Barnevernvakten har åpent når andre kontorer er stengt. Du kan ta kontakt dersom du har problemer som du trenger hjelp til raskt. Ring 116 111 og bli satt over til din kommunes barnevernvakt. Hvis det ikke er barnevernvakt eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen. For mer informasjon og oversikt over hvor du kan finne nærmeste barnevernvakt se: www.barnevernvakt.no

Krisesenter

Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud for kvinner og menn over 18 år som er utsatt for vold, som feks fysisk vold, psykisk vold og tvangsekteskap.

Du kan ta kontakt med din kommune eller nærmeste krisesenter. Krisesentrene har åpent hele døgnet og gir tilbud om samtaler, overnatting, beskyttelse og oppfølging for en periode.

Politiet

Hvis du er redd for din egen sikkerhet eller ønsker å anmelde noen for press, tvang eller vold, kan du henvende deg til politiet. Du kan få hjelp til å få hemmelig adresse, voldsalarm og andre sikkerhetstiltak, også uten å anmelde forholdene. Tlf: 02800. Politiets nødnummer er 112.

Advokat

Hvis du er utsatt for press og tvang om ekteskap, har du rett til fri rettshjelp fra en advokat, selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Du kan få informasjon

og hjelp til sikkerhetstiltak. Hvis du ønsker å anmelde forholdet til politiet, kan du få hjelp fra bistandsadvokat, uten at du trenger å betale for det.

Familievernet

Ungdom i konflikt med familien sin kan ta kontakt med familievernkontoret. Hvis du ønsker det, kan du få hjelp til å snakke med foreldrene dine, men du kan også komme alene og drøfte problemet ditt. På nettsiden www.bufetat.no kan du finne nærmeste kontor.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Tlf: 47809050, e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Bo- og støttetilbud

Det finnes bo- og støttetilbud for unge under og over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Tilbudet er for ungdom som er utsatt for trusler eller er i alvorlig konflikt med familien og som trenger et beskyttet botilbud med oppfølging i en periode. Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. Hvis du er over 18 år, kan du ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, alle hverdager mellom 09.00 og 16.00, tlf: 47 80 90 50, e-post: kompetanseteamet@imdi.no Er du over 18 år og i en akutt krisesituasjon, kontakt nærmeste krisesenter.

Ansatte på asylmottak

Hvis du bor på asylmottak, kan du snakke med ansatte ved mottaket. De kan gi deg råd og hjelpe deg med å ta kontakt med hjelpeinstanser.

Skeiv Verden (Om du er homofil)

Skeiv Verden gir råd og støtte til personer med minoritetsbakgrunn som blir forelsket i og tiltrukket av personer med samme kjønn.

E-post: info@skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no¨

SEIF – Selvhjelp til innvandrere og flyktninger

SEIF gir informasjon og råd til innvandrere og flyktninger. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Tlf: 22 03 48 30, e-post: seif@seif.no, nettside: www.seif.no

Hjelp i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en norsk utenriksstasjon. På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat.

Les mer på ung.no

Hva er likestilling?

Lever du mellom to kulturer?

Er det ditt ansvar å beskytte familiens ære?

Likestilling mellom kjønnene i Norge

Skal gutter si ja til ekteskap når de egentlig ikke vil?

Kan du bestemme om du kan ha kjæreste eller gifte deg?

Skal du til utlandet og er redd for å bli tvangsgiftet?

Regler for å gifte seg i utlandet

Barnevernloven - for alle


ung.no/tvangsekteskap kan du lese mer.

Still spørsmål og få svar på ung.no/oss

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hvordan få tilbake kontakten med min halvbror
Hei Takk for at du skriver til oss! Det høres ut som det har vært en del dramatikk i familien din i det siste. Du forteller at du har kjempet en ha...