Tallene er hentet fra Google analytics.

2020 (per 21. juni)

Økter: 8 345 507

Sidevisninger: 15 974 576

Spørsmål: 33 681

2019

Økter: 19 657 350

Sidevisninger: 37 734 949

Spørsmål: 48 614

2018

Økter: 17 157 603

Sidevisninger: 34 141 697

Spørsmål: 52 487

2017

Økter: 14 515 309

Sidevisninger: 28 442 612

Spørsmål: 56 681

2016

Økter: 12 588 484

Sidevisninger: 22 461 071

Spørsmål: 25 905

2015

Økter: 11 208 275

Sidevisninger: 21 171 163

Spørsmål: 24 603

2014

Økter: 8 749 578

Sidevisninger: 17 176 456

Spørsmål: 23 829

2013

Økter: 7 177 214

Sidevisninger: 14 557 012

Spørsmål: 21 901

FAKTA

En økt er tidsrommet der en bruker benytter for eksempel et nettsted eller en app aktivt. Alle bruksdata (skjermvisninger, aktiviteter, netthandel osv.) er knyttet til en økt.

Spørsmål er antall spørsmål som er besvart av fagpanelet på spørretjenesten ung.no/oss.

2012

Økter: 4 875 608

Sidevisninger: 10 947 607

Spørsmål: 18 258

2011

Økter: 3 734 351

Sidevisninger: 9 796 727

Spørsmål: 14 466

2010

Økter: 2 828 867

Sidevisninger: 8 973 968

Spørsmål: 7 678