Studenter spør er en spørsmål- og svartjeneste fra SiO Helse. I Studenter spør kan du lese andres spørsmål om egen helse, for kanskje er det noen andre som har lurt på akkurat det samme som deg. Du kan også stille dine egne spørsmål. SiO Helses fagpersoner som psykologer, rådgivere, leger, fysioterapeuter, tannleger og helsesykepleiere svarer på spørsmålene dine.