Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte kan hjelpe deg som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet.

Du kan få hjelp med informasjon og veiledning om det å anmelde, støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort, vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak. Du kan også få hjelp til å søke voldsoffererstatning.

Ta kontakt på telefon 800 40 008.