Ved å svar på en spørreundersøkelse, kan du bidra til at Alarmtelefonen kan gi best mulig hjelp til barn og unge. Du trenger ikke å ha vært i kontakt med Alarmtelefonen for å delta.

For å svare på spørreundersøkelsen, klikk her: https://svar.proba.no/LinkCollector?key=V7E2NWP6L616

Hvis du kan tenke deg å bli intervjuet om det samme temaet, kan du kontakte Tonje Bentzen hos Proba på 93001365 eller tb@proba.no

Din hjelp er viktig!