Mangel på arbeidskontrakt, ikke utbetalt lønn, dårlige arbeidsforhold? Ta kontakt med Arbeidstilsynet på telefon 815 48 222 eller e-post. Åpen telefonlinje alle hverdager. I tillegg svarer Arbeidstilsynet på spørsmål du sender inn på ung.no/oss.