Trenger du hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare? Tjenesten Giftinformajonen er en døgnåpen telefon du kan ringe til på 22 59 13 00. Tjenesten drives av helsenorge.no.