Tips polititet gjennom skjema på nett eller ring dem på døgnbemannet telefon 02800. Du kan være anonym hvis du vil.