Hvis du er i utlandet, kan du ta kontakt med den nærmeste norske ambassaden.