Elevorganisasjonen er elevenes og lærlingenes organisasjon. De driver Rettighetshjelpen som gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har som elev. Kontakt dem på rettighet@elev.no og 22 99 37 00, eller se elev.no.