Oppfølgingstjenesten er for deg som er mellom 16 og 21 år og står uten jobb og skoleplass. Du får råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.