Hvis du har venner eller familiemedlemmer som har vært soldater i utlandet, kan du kontakte kameratstøtte.no. De tilbyr en nettbasert veiledningstjeneste, et forum med vennefunksjon, brukernes egne historier og Kameratstøttetelefonen 800 48 500