Noen barn og unge opplever omsorgssvikt, overgrep, vold og mobbing. Opplever du det selv eller kjenner du noen som gjør det? Da kan du chatte med eller ringe Alarmtelefonen på telefon 116 111. Der vil de hjelpe deg! Både chat og telefon er døgnåpen, og du velger selv om du vil være anonym. Du kan også sende sms til 417 16 111 eller mail: alarm@116111.no