Alle kan streve med vonde tanker og følelser inni mellom. Da er det viktig å dele det med noen. De fleste som kontakter Snakkompsyken.no har til felles at de har det vanskelig, noen ganger uten å vite hvorfor. Tjenesten drives av Blå kors.